EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:306:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 306, 30. november 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 306

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

61. årgang
30. november 2018


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2018/1869 af 26. november 2018 om undertegnelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien om ændring af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af diplomatpas, tjenestepas eller officielt pas

1

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2018/1870 af 26. november 2018 om undertegnelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien om ændring af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af almindeligt pas

4

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2018/1871 af 23. november 2018 om registrering af en geografisk betegnelse for spiritus i bilag III til forordning (EF) nr. 110/2008 (»Карнобатска гроздова ракия«/»Гроздова ракия от Карнобат«/»Karnobatska grozdova rakya«/»Grozdova rakya ot Karnobat« (GB))

7

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1872 af 23. november 2018 om fravigelse af forordning (EF) nr. 2305/2003, (EF) nr. 969/2006 og (EF) nr. 1067/2008, af gennemførelsesforordning (EU) 2015/2081 og (EU) 2017/2200, af forordning (EF) nr. 1964/2006, af gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2012 og af forordning (EF) nr. 1918/2006 for så vidt angår datoen for indgivelse af ansøgninger og udstedelse af importlicenser i 2019 inden for rammerne af toldkontingenter for korn, ris og olivenolie og om fravigelse af forordning (EU) 2016/2080 for så vidt angår fristen for behandling af bud, der indgives i forbindelse med salg ved licitationsprocedure af skummetmælkspulver inden for rammerne af offentlig intervention i 2019

9

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1873 af 28. november 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95 for så vidt angår fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin

12

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1874 af 29. november 2018 om de data, der skal leveres for 2020 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1091 om integrerede landbrugsstatistikker og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1166/2008 og (EU) nr. 1337/2011, for så vidt angår listen over variabler og deres beskrivelse ( 1 )

14

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2018/1875 af 26. november 2018 om fastlæggelse af den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i det tekniske ekspertudvalg ved Den Mellemstatslige Organisation for Internationale Jernbanebefordringer (OTIF) til visse ændringer af de ensartede tekniske forskrifter — almindelige bestemmelser — delsystemer (UTP GEN-B) og de ensartede tekniske forskrifter — trafiktelematik for godstrafikken (UTP TAF)

50

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1876 af 29. november 2018 om godkendelse af teknologien i effektive 12-volts-generatorer til anvendelse i konventionelle forbrændingsmotorer i lette køretøjer som en innovativ teknologi til reduktion af CO2-emissioner fra lette køretøjer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 ( 1 )

53

 

 

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

 

 

Retten

 

*

Formular om retshjælp

61

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/852 af 30. maj 2018 om ændring af direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald ( EUT L 150 af 14.6.2018 )

72

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top