EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:286:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 286, 14. november 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 286

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

61. årgang
14. november 2018


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1708 af 13. november 2018 om beskyttelse i henhold til artikel 99 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af betegnelsen »Însurăței« (BOB)

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1709 af 13. november 2018 om fastlæggelse af de tekniske karakteristika for ad hoc-modulet for 2020 om arbejdsulykker og andre arbejdsrelaterede sundhedsproblemer for så vidt angår stikprøveundersøgelsen vedrørende arbejdsstyrken i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 577/98 ( 1 )

3

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1710 af 13. november 2018 om tilpasning af tilpasningssatsen for direkte betalinger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for kalenderåret 2018 og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/866

10

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1711 af 13. november 2018 om ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1371/2013 for så vidt angår datoen for anvendelsen af de fritagelser, som er fastsat for indiske eksporterende producenter

12

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1712 af 13. november 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2018/1013 om indførelse af midlertidige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter

17

 

 

DIREKTIVER

 

*

Rådets direktiv (EU) 2018/1713 af 6. november 2018 om ændring af direktiv 2006/112/EF, for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter

20

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2018/1714 af 6. november 2018 om den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i det blandede udvalg, der er nedsat ved rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Australien på den anden side, til vedtagelsen af det blandede udvalgs forretningsorden og mandatet for dets underudvalg og arbejdsgrupper

22

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2018/1715 af 12. november 2018 om fastsættelse af de finansielle bidrag, medlemsstaterne skal betale til Den Europæiske Udviklingsfond, herunder loftet for 2020, det årlige beløb for 2019, første tranche for 2019 og et vejledende, ikkebindende overslag over de forventede årlige bidragsbeløb for årene 2021 og 2022

30

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1716 af 13. november 2018 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/776/EU om oprettelse af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur

33

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top