Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:262:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 262, 19. oktober 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 262

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

61. årgang
19. oktober 2018


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (Euratom) 2018/1563 af 15. oktober 2018 om Det Europæiske Atomenergifællesskabs forsknings- og uddannelsesprogram(2019-2020), som komplementerer Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation, og om ophævelse af forordning (Euratom) nr. 1314/2013

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1564 af 17. oktober 2018 om godkendelse af et præparat af dolomitmagnesit som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter undtagen malkekøer og andre drøvtyggere bestemt til mælkeproduktion, fravænnede smågrise og slagtesvin ( 1 )

20

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1565 af 17. oktober 2018 om godkendelse af et præparat af endo-1,4-beta-mannanase produceret af Paenibacillus lentus (DSM 28088) som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger, hønniker og mindre udbredte fjerkræarter bortset fra æglæggende fugle, slagtekalkuner, kalkuner opdrættet til avl, fravænnede smågrise, slagtesvin og mindre udbredte svinearter (indehaver af godkendelsen er Elanco GmbH) ( 1 )

24

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1566 af 18. oktober 2018 om godkendelse af præparatet af endo-1,3(4)-beta-glucanase og endo-1,4-beta-xylanase produceret af Aspergillus niger (NRRL 25541) og alfa-amylase produceret af Aspergillus niger (ATCC66222) som tilsætningsstof til foder til fravænnede smågrise og mindre udbredte svinearter (fravænnede) og om ændring af forordning (EF) nr. 1453/2004 (indehaver af godkendelsen er Andrès Pintaluba S.A.) ( 1 )

27

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1567 af 18. oktober 2018 om berigtigelse af gennemførelsesforordning (EU) 2018/249 om godkendelse af taurin, beta-alanin, L-alanin, L-arginin, L-asparaginsyre, L-histidin, D,L-isoleucin, L-leucin, L-phenylalanin, L-prolin, D,L-serin, L-tyrosin, L-methionin, L-valin, L-cystein, glycin, mononatriumglutamat og L-glutaminsyre som tilsætningsstoffer til foder til alle dyrearter og af L-cysteinhydrochloridmonohydrat som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter undtagen katte og hunde ( 1 )

31

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1568 af 18. oktober 2018 om godkendelse af et præparat af fumonisinesterase produceret af Komagataella phaffii (DSM 32159) som tilsætningsstof til foder til alle svin og alle fjerkræarter ( 1 )

34

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1569 af 18. oktober 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1110/2011 om godkendelse af et enzympræparat af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma reesei (CBS 114044) som tilsætningsstof til foder til æglæggende høner, mindre udbredte fjerkræarter og slagtesvin (indehaver af godkendelsen er Roal Oy) ( 1 )

37

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1570 af 18. oktober 2018 om afslutning af proceduren vedrørende importen af biodiesel med oprindelse i Argentina og Indonesien og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1194/2013

40

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1571 af 18. oktober 2018 om minimumssalgsprisen for skummetmælkspulver i forbindelse med den 26. dellicitation i den licitationsprocedure, der blev indledt ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/2080

54

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2018/1572 af 15. oktober 2018 om Unionens anvendelse af regulativ nr. 9, 63 og 92 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om ensartede forskrifter for godkendelse af trehjulede køretøjer, knallerter og udskiftningsudstødningslyddæmpningssystemer for køretøjer i klasse L for så vidt angår støjemission

55

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2018/1573 af 15. oktober 2018 om fastlæggelse af den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i ØPA-Udvalget, som er nedsat ved den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem Ghana på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, for så vidt angår vedtagelsen af en afgørelse i ØPA-Udvalget vedrørende Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

57

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2018/1574 af 16. oktober 2018 om beskikkelse af et medlem af Regionsudvalget efter indstilling fra Den Italienske Republik

60

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2018/1575 af 9. august 2018 om Grækenlands foranstaltninger over for visse græske kasinoer SA.28973 — C 16/2010 (ex NN 22/2010, ex CP 318/2009) (meddelt under nummer C(2018) 5267)  ( 1 )

61

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1576 af 18. oktober 2018 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2018) 6961)  ( 1 )

71

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 ( EUT L 260 af 17.10.2018 )

90

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top