Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:256:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 256, 12. oktober 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 256

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

61. årgang
12. oktober 2018


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2018/1513 af 10. oktober 2018 om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår visse stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR) i kategori 1A eller 1B ( 1 )

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2018/1514 af 10. oktober 2018 om ændring af bilag II, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for abamectin, acibenzolar-S-methyl, clopyralid, emamectin, fenhexamid, fenpyrazamin, fluazifop-P, isofetamid, Pasteuria nishizawae Pn1 og talkum E 553b i eller på visse produkter ( 1 )

8

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2018/1515 af 10. oktober 2018 om ændring af bilag III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for diphenylamin og oxadixyl i eller på visse produkter ( 1 )

33

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2018/1516 af 10. oktober 2018 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for penoxsulam, triflumizol og triflumuron i eller på visse produkter ( 1 )

45

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1517 af 11. oktober 2018 om nærmere gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Rådets forordning (EU) 2018/581 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse varer af en art, som skal monteres eller anvendes i luftfartøjer

58

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2018/1518 af 9. oktober 2018 om ændring af afgørelse 1999/70/EF om de nationale centralbankers eksterne revisorer, for så vidt angår de eksterne revisorer for Banco de España

63

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1519 af 9. oktober 2018 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2014/150/EU om gennemførelse af et tidsbegrænset forsøg vedrørende visse undtagelser for handel med populationer af plantearterne hvede, byg, havre og majs i henhold til Rådets direktiv 66/402/EØF (meddelt under nummer C(2018) 5470)  ( 1 )

65

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2018/1520 af 9. oktober 2018 om ophævelse af delegeret forordning (EU) nr. 1268/2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget

67

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1521 af 10. oktober 2018 om ændring af beslutning 2009/11/EF om godkendelse af metoder til klassificering af svinekroppe i Spanien (meddelt under nummer C(2018) 6507)

84

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1522 af 11. oktober 2018 om fastlæggelse af et fælles format for nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2284 om nedbringelse af nationale emissioner af visse luftforurenende stoffer (meddelt under nummer C(2018) 6549)  ( 1 )

87

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1523 af 11. oktober 2018 om fastlæggelse af en standardtilgængelighedserklæring i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 om tilgængeligheden af offentlige organers websteder og mobilapplikationer ( 1 )

103

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1524 af 11. oktober 2018 om fastlæggelse af en monitoreringsmetode og ordninger for medlemsstaternes rapportering i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 om tilgængeligheden af offentlige organers websteder og mobilapplikationer (meddelt under nummer C(2018) 6560)  ( 1 )

108

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Afgørelse nr. 1/2018 truffet af AVS-EU-Ambassadørudvalget af 28. september 2018 om meddelelse af decharge til direktøren for Det Tekniske Center for Samarbejde på Landbrugsområdet og i Landdistrikterne (TCL) for gennemførelsen af centrets budget for regnskabsårene 2001, 2002 og 2003 [2018/1525]

117

 

*

Afgørelse nr. 2/2018 truffet af AVS-EU-Ambassadørudvalget af 28. september 2018 om meddelelse af decharge til direktøren for Det Tekniske Center for Samarbejde på Landbrugsområdet og i Landdistrikterne (TCL) for gennemførelsen af centrets budget for regnskabsårene 2004, 2005 og 2006 [2018/1526]

118

 

*

Afgørelse nr. 3/2018 truffet af AVS-EU-Ambassadørudvalget af 28. september 2018 om meddelelse af decharge til direktøren for Det Tekniske Center for Samarbejde på Landbrugsområdet og i Landdistrikterne (TCL) for gennemførelsen af centrets budget for regnskabsårene 2007-2016 [2018/1527]

119

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top