EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:251:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 251, 5. oktober 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 251

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

61. årgang
5. oktober 2018


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2018/1480 af 4. oktober 2018 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om berigtigelse af Kommissionens forordning (EU) 2017/776 ( 1 )

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2018/1481 af 4. oktober 2018 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 og af bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 for så vidt angår octylgallat (E 311) og dodecylgallat (E 312) ( 1 )

13

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2018/1482 af 4. oktober 2018 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår coffein og theobromin ( 1 )

19

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1483 af 4. oktober 2018 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1210/2003 om visse specifikke restriktioner i de økonomiske og finansielle forbindelser med Irak

22

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1484 af 4. oktober 2018 om minimumssalgsprisen for skummetmælkspulver i forbindelse med den 25. dellicitation i den licitationsprocedure, der blev indledt ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/2080

24

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2018/1485 af 28. september 2018 om fastlæggelse af den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages til ændringerne af bilagene til den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR) og af de bestemmelser, der er knyttet som bilag til den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje (ADN)

25

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2018/1486 af 28. september 2018 om den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i Toldunderudvalget, der er nedsat i henhold til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side, til erstatning af associeringsaftalens protokol I vedrørende definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og metoderne for administrativt samarbejde med en ny protokol, hvori der henvises til den regionale konvention om pan-Euro-Middelhavsregler for præferenceoprindelse

28

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1487 af 2. oktober 2018 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2009/1013/EU om bemyndigelse af Republikken Østrig til fortsat at anvende en foranstaltning, der fraviger bestemmelserne i artikel 168 og 168a i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

33

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top