EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:238:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 238, 21. september 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 238

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

61. årgang
21. september 2018


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2018/1257 af 18. september 2018 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om forebyggelse af ureguleret fiskeri på åbent hav i det centrale Nordlige Ishav

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1258 af 18. september 2018 om meddelelse af EU-godkendelse af familien af biocidholdige produkter »Ecolab Iodine PT3 Family« ( 1 )

3

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2018/1259 af 20. september 2018 om ændring af forordning (EU) nr. 873/2012 om overgangsforanstaltninger vedrørende EU-listen over aromaer og udgangsmaterialer i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår forlængelse af overgangsperioden, jf. artikel 4 i førstnævnte forordning, for aromaen »grillaromakoncentrat (vegetabilsk)« (FL-nr. 21.002) ( 1 )

28

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1260 af 20. september 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne pyridaben, quinmerac og zinkphosphid ( 1 )

30

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1261 af 20. september 2018 om meddelelse af EU-godkendelse af familien af biocidholdige produkter »Hypred's iodine based products« ( 1 )

33

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1262 af 20. september 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne 1-methylcyclopropen, beta-cyfluthrin, chlorothalonil, chlorotoluron, clomazon, cypermethrin, daminozid, deltamethrin, dimethenamid-p, diuron, fludioxonil, flufenacet, flurtamon, fosthiazat, indoxacarb, MCPA, MCPB, prosulfocarb, thiophanat-methyl og tribenuron ( 1 )

62

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1263 af 20. september 2018 om skemaerne til pakkeleveringsvirksomheders indgivelse af oplysninger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/644

65

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1264 af 20. september 2018 om fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet pethoxamid, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

71

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1265 af 20. september 2018 om godkendelse af aktivstoffet fenpicoxamid, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

77

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1266 af 20. september 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne 1-decanol, 6-benzyladenin, aluminiumsulfat, azadirachtin, bupirimat, carboxin, clethodim, cycloxydim, dazomet, diclofop, dithianon, dodin, fenazaquin, fluometuron, flutriafol, hexythiazox, hymexazol, indolylsmørsyre, isoxaben, svovlkalk, metaldehyd, paclobutrazol, pencycuron, sintofen, tau-fluvalinat og tebufenozid ( 1 )

81

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1267 af 20. september 2018 om minimumssalgsprisen for skummetmælkspulver i forbindelse med den 24. dellicitation i den licitationsprocedure, der blev indledt ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/2080

84

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2018/1268 af 18. september 2018 om beskikkelse af et medlem af Regionsudvalget efter indstilling fra Kongeriget Sverige

85

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2018/1269 af 18. september 2018 om ændring af afgørelse 1999/70/EF om de nationale centralbankers eksterne revisorer for så vidt angår de eksterne revisorer for Banka Slovenije

86

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2018/1270 af 18. september 2018 om beskikkelse af et medlem af Regionsudvalget efter indstilling fra Republikken Litauen

87

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2018/1271 af 18. september 2018 om beskikkelse af et medlem af Regionsudvalget efter indstilling fra Forbundsrepublikken Tyskland

88

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2018/1272 af 18. september 2018 om beskikkelse af et medlem af Regionsudvalget efter indstilling fra Den Italienske Republik

89

 

*

Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2018/1273 af 18. september 2018 om beskikkelse af et medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg efter indstilling fra Republikken Polen

90

 

*

Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2018/1274 af 18. september 2018 om beskikkelse af et medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg efter indstilling fra Kongeriget Danmark

91

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2018/1275 af 18. september 2018 om udpegelse af medlemmerne af det udvælgelsespanel, der er omhandlet i artikel 14, stk. 3, i forordning (EU) 2017/1939

92

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2018/1276 af 22. februar 2018 i statsstøttesag SA.31149 (2012/C) — Tyskland — Påstået statsstøtte til Ryanair (meddelt under nummer C(2018) 1034)  ( 1 )

94

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top