Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:215:FULL

Den Europæiske Unions Tidende, L 215, 23. august 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 215

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

61. årgang
23. august 2018


Indhold

 

III   Andre retsakter

Side

 

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 216/2016 af 2. december 2016 om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen [2018/1154]

1

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 217/2016 af 2. december 2016 om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen [2018/1155]

3

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 218/2016 af 2. december 2016 om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen [2018/1156]

4

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 219/2016 af 2. december 2016 om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) og bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2018/1157]

5

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 220/2016 af 2. december 2016 om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen [2018/1158]

7

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 221/2016 af 2. december 2016 om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen [2018/1159]

8

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 222/2016 af 2. december 2016 om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen [2018/1160]

10

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 223/2016 af 2. december 2016 om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen [2018/1161]

12

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 224/2016 af 2. december 2016 om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen [2018/1162]

14

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 225/2016 af 2. december 2016 om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen [2018/1163]

15

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 226/2016 af 2. december 2016 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2018/1164]

17

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 227/2016 af 2. december 2016 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2018/1165]

18

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 228/2016 af 2. december 2016 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2018/1166]

19

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 229/2016 af 2. december 2016 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2018/1167]

21

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 230/2016 af 2. december 2016 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2018/1168]

22

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 231/2016 af 2. december 2016 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2018/1169]

24

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 232/2016 af 2. december 2016 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2018/1170]

26

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 233/2016 af 2. december 2016 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2018/1171]

28

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 234/2016 af 2. december 2016 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2018/1172]

30

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 235/2016 af 2. december 2016 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2018/1173]

32

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 236/2016 af 2. december 2016 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2018/1174]

33

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 237/2016 af 2. december 2016 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2018/1175]

35

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 238/2016 af 2. december 2016 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2018/1176]

37

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 239/2016 af 2. december 2016 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2018/1177]

38

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 240/2016 af 2. december 2016 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2018/1178]

39

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 241/2016 af 2. december 2016 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) og bilag X (Tjenesteydelser generelt) til EØS-aftalen [2018/1179]

40

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 242/2016 af 2. december 2016 om ændring af bilag XI (Elektronisk kommunikation, audiovisuelle tjenesteydelser og informationssamfund) til EØS-aftalen [2018/1180]

41

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 245/2016 af 2. december 2016 om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen [2018/1181]

42

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 246/2016 af 2. december 2016 om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen [2018/1182]

43

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 247/2016 af 2. december 2016 om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen [2018/1183]

44

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 248/2016 af 2. december 2016 om ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen [2018/1184]

45

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 249/2016 af 2. december 2016 om ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen [2018/1185]

46

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 250/2016 af 2. december 2016 om ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen [2018/1186]

47

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 251/2016 af 2. december 2016 om ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen [2018/1187]

49

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 252/2016 af 2. december 2016 om ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen [2018/1188]

50

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 253/2016 af 2. december 2016 om ændring af bilag XXII (Selskabsret) til EØS-aftalen [2018/1189]

51

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 254/2016 af 2. december 2016 om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder [2018/1190]

52

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 255/2016 af 2. december 2016 om ændring af protokol 47 (om afskaffelse af tekniske handelshindringer for vin) til EØS-aftalen [2018/1191]

53

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


III Andre retsakter

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

23.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 215/1


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 216/2016

af 2. december 2016

om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen [2018/1154]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1101 af 5. juli 2016 om ændring af bilag I og II til beslutning 2004/558/EF for så vidt angår status som værende fri for infektiøs bovin rhinotracheitis for delstaterne Rheinland-Pfalz og Saarland samt Regierungsbezirk Arnsberg, Regierungsbezirk Detmold og Regierungsbezirk Münster i Tyskland (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Denne afgørelse vedrører lovgivning om andre levende dyr end fisk og akvakulturdyr. Lovgivning herom gælder ikke for Island, jf. punkt 2 i indledningen til kapitel I i bilag I til EØS-aftalen. Denne afgørelse skal derfor ikke gælde for Island.

(3)

Denne afgørelse vedrører lovgivning om dyresundhed. Lovgivning om dyresundhed gælder ikke for Liechtenstein, så længe anvendelsen af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter er udvidet til at omfatte Liechtenstein, jf. de sektorspecifikke tilpasninger i bilag I til EØS-aftalen. Denne afgørelse skal derfor ikke gælde for Liechtenstein.

(4)

Bilag I til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led tilføjes i punkt 80 (Kommissionens beslutning 2004/558/EF) i del 4.2 i kapitel I i bilag I til EØS-aftalen:

»—

32016 D 1101: Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1101 af 5. juli 2016 (EUT L 182 af 7.7.2016, s. 51).«

Artikel 2

Den norske udgave af gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1101, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentisk.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 3. december 2016, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2016.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Formand


(1)  EUT L 182 af 7.7.2016, s. 51.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


23.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 215/3


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 217/2016

af 2. december 2016

om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen [2018/1155]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1235 af 26. juli 2016 om godkendelse af et laboratorium i Republikken Korea til at foretage serologiske test til kontrol af rabiesvacciners virkning på hunde, katte og fritter (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Denne afgørelse vedrører lovgivning om andre levende dyr end fisk og akvakulturdyr. Lovgivning herom gælder ikke for Island, jf. punkt 2 i indledningen til kapitel I i bilag I til EØS-aftalen. Denne afgørelse skal derfor ikke gælde for Island.

(3)

Denne afgørelse vedrører lovgivning om dyresundhed. Lovgivning om dyresundhed gælder ikke for Liechtenstein, så længe anvendelsen af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter er udvidet til at omfatte Liechtenstein, jf. de sektorspecifikke tilpasninger i bilag I til EØS-aftalen. Denne afgørelse skal derfor ikke gælde for Liechtenstein.

(4)

Bilag I til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende punkt indsættes efter punkt 101 (Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/423) i kapitel I, del 4.2, i bilag I til EØS-aftalen:

»102.

32016 D 1235: Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1235 af 26. juli 2016 om godkendelse af et laboratorium i Republikken Korea til at foretage serologiske test til kontrol af rabiesvacciners virkning på hunde, katte og fritter (EUT L 202 af 28.7.2016, s. 43).

Denne retsakt gælder ikke for Island.«

Artikel 2

Den norske udgave af gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1235, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentisk.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 3. december 2016, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2016.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Formand


(1)  EUT L 202 af 28.7.2016, s. 43.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


23.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 215/4


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 218/2016

af 2. december 2016

om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen [2018/1156]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1100 af 5. juli 2016 om ændring af beslutning 2007/453/EF for så vidt angår BSE-status for Costa Rica, Litauen, Namibia, Spanien og Tyskland (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Denne afgørelse vedrører lovgivning om dyresundhed. Lovgivning om dyresundhed gælder ikke for Liechtenstein, så længe anvendelsen af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter er udvidet til at omfatte Liechtenstein, jf. de sektorspecifikke tilpasninger i bilag I til EØS-aftalen. Denne afgørelse skal derfor ikke gælde for Liechtenstein.

(3)

Bilag I til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led tilføjes til punkt 49 (Kommissionens beslutning 2007/453/EF) i del 7.2 i kapitel I i bilag I til EØS-aftalen:

»—

32016 D 1100: Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1100 af 5. juli 2016 (EUT L 182 af 7.7.2016, s. 47).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1100, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 3. december 2016, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2016.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Formand


(1)  EUT L 182 af 7.7.2016, s. 47.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


23.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 215/5


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 219/2016

af 2. december 2016

om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) og bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2018/1157]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1918 af 22. oktober 2015 om etablering af et system for administrativ bistand og administrativt samarbejde (ABAS-systemet) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Nærværende afgørelse vedrører lovgivning om dyresundhed, foderstoffer og fødevarer. Lovgivning om dyresundhed, foderstoffer og fødevarer finder ikke anvendelse på Liechtenstein, så længe anvendelsen af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter er udvidet til at omfatte Liechtenstein, jf. de sektorspecifikke tilpasninger i bilag I og indledningen til kapitel XII i bilag II til EØS-aftalen. Denne afgørelse finder derfor ikke anvendelse på Liechtenstein.

(3)

Bilag I og II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I bilag I til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Følgende punkt indsættes efter punkt 11 (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004) i kapitel I, del 1.1:

»11a.

32015 D 1918: Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1918 af 22. oktober 2015 om etablering af et system for administrativ bistand og administrativt samarbejde (ABAS-systemet) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (EUT L 280 af 24.10.2015, s. 31).«

2)

Følgende led indsættes efter punkt 31j (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004) i kapitel II:

»31ja.

32015 D 1918: Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1918 af 22. oktober 2015 om etablering af et system for administrativ bistand og administrativt samarbejde (ABAS-systemet) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (EUT L 280 af 24.10.2015, s. 31).«

Artikel 2

Følgende punkt indsættes efter punkt 54zzzi (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004) i kapitel XII i bilag II til EØS-aftalen:

»54zzzia.

32015 D 1918: Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1918 af 22. oktober 2015 om etablering af et system for administrativ bistand og administrativt samarbejde (ABAS-systemet) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (EUT L 280 af 24.10.2015, s. 31).«

Artikel 3

Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2015/1918, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft den 3. december 2016, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 5

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2016.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Formand


(1)  EUT L 280 af 24.10.2015, s. 31.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


23.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 215/7


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 220/2016

af 2. december 2016

om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen [2018/1158]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/842 af 27. maj 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 167/2008 for så vidt angår navnet på indehaveren af godkendelsen samt handelsnavnet på et coccidiostatikum (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Denne afgørelse vedrører lovgivning om foderstoffer. Lovgivning om foderstoffer finder ikke anvendelse på Liechtenstein, så længe aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter også gælder for Liechtenstein, jf. de sektorspecifikke tilpasninger i bilag I til EØS-aftalen. Denne afgørelse finder derfor ikke anvendelse på Liechtenstein.

(3)

Bilag I til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende tilføjes i punkt 1zzzzm (Kommissionens forordning (EF) nr. 167/2008) i kapitel II i bilag I til EØS-aftalen:

», som ændret ved:

32016 R 0842: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/842 af 27. maj 2016 (EUT L 141 af 28.5.2016, s. 47).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2016/842, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 3. december 2016, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2016.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Formand


(1)  EUT L 141 af 28.5.2016, s. 47.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet


23.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 215/8


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 221/2016

af 2. december 2016

om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen [2018/1159]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/895 af 8. juni 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2008 for så vidt angår navnet på indehaveren af godkendelsen for et præparat af Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) og Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/896 af 8. juni 2016 om godkendelse af jernnatriumtartrater som fodertilsætningsstof til alle dyrearter (2) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(3)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/897 af 8. juni 2016 om godkendelse af et præparat af Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) som fodertilsætningsstof til æglæggende høner og prydfisk (indehaver af godkendelsen er Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.) og om ændring af forordning (EF) nr. 1444/2006, (EU) nr. 333/2010 og (EU) nr. 184/2011 for så vidt angår indehaveren af tilladelsen (3) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(4)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/898 af 8. juni 2016 om godkendelse af et præparat af Bacillus licheniformis (ATCC 53757) og dets protease (EC 3.4.21.19) som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger, hønniker og mindre udbredte fjerkræarter bestemt til slagtning og opdrættet til æglægning samt prydfugle (indehaver af godkendelsen er Novus Europa S.A./N.V.) (4) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(5)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/899 af 8. juni 2016 om godkendelse af en 6-fytase produceret af Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) som fodertilsætningsstof til alle fjerkræarter og alle svinearter (undtagen pattegrise) (indehaver af godkendelsen er Danisco (UK) Ltd) (5) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(6)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/900 af 8. juni 2016 om godkendelse af benzoesyre som fodertilsætningsstof til søer (indehaver af godkendelsen er DSM Nutritional Product Sp. z o. o.) (6) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(7)

Denne afgørelse vedrører lovgivning om foderstoffer. Lovgivning om foderstoffer finder ikke anvendelse på Liechtenstein, så længe aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter også gælder for Liechtenstein, jf. de sektorspecifikke tilpasninger i bilag I til EØS-aftalen. Denne afgørelse finder derfor ikke anvendelse på Liechtenstein.

(8)

Bilag I til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I kapitel II i bilag I til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Følgende led tilføjes i punkt 1zzzzzd (Kommissionens forordning (EF) nr. 1290/2008):

»—

32016 R 0895: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/895 af 8. juni 2016 (EUT L 152 af 9.6.2016, s. 1).«

2)

Følgende led tilføjes i punkt 1zzz (Kommissionens forordning (EF) nr. 1444/2006):

»—

32016 R 0897: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/897 af 8. juni 2016 (EUT L 152 af 9.6.2016, s. 7).«

3)

Følgende tilføjes i punkt 2c (Kommissionens forordning (EU) nr. 333/2010) og punkt 2v (Kommissionens forordning (EU) nr. 184/2011):

», som ændret ved:

32016 R 0897: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/897 af 8. juni 2016 (EUT L 152 af 9.6.2016, s. 7).«

4)

Følgende punkter indsættes efter punkt 163 (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/329):

»164.

32016 R 0896: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/896 af 8. juni 2016 om godkendelse af jernnatriumtartrater som fodertilsætningsstof til alle dyrearter (EUT L 152 af 9.6.2016, s. 3).

165.

32016 R 0897: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/897 af 8. juni 2016 om godkendelse af et præparat af Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) som fodertilsætningsstof til æglæggende høner og prydfisk (indehaver af godkendelsen er Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.) og om ændring af forordning (EF) nr. 1444/2006, (EU) nr. 333/2010 og (EU) nr. 184/2011 for så vidt angår indehaveren af tilladelsen (EUT L 152 af 9.6.2016, s. 7).

166.

32016 R 0898: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/898 af 8. juni 2016 om godkendelse af et præparat af Bacillus licheniformis (ATCC 53757) og dets protease (EC 3.4.21.19) som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger, hønniker og mindre udbredte fjerkræarter bestemt til slagtning og opdrættet til æglægning samt prydfugle (indehaver af godkendelsen er Novus Europa S.A./N.V.) (EUT L 152 af 9.6.2016, s. 11).

167.

32016 R 0899: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/899 af 8. juni 2016 om godkendelse af en 6-fytase produceret af Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) som fodertilsætningsstof til alle fjerkræarter og alle svinearter (undtagen pattegrise) (indehaver af godkendelsen er Danisco (UK) Ltd) (EUT L 152 af 9.6.2016, s. 15).

168.

32016 R 0900: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/900 af 8. juni 2016 om godkendelse af benzoesyre som fodertilsætningsstof til søer (indehaver af godkendelsen er DSM Nutritional Product Sp. z o. o.) (EUT L 152 af 9.6.2016, s. 18).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2016/895, (EU) 2016/896, (EU) 2016/897, (EU) 2016/898, (EU) 2016/899 og (EU) 2016/900, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 3. december 2016, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2016.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Formand


(1)  EUT L 152 af 9.6.2016, s. 1.

(2)  EUT L 152 af 9.6.2016, s. 3.

(3)  EUT L 152 af 9.6.2016, s. 7.

(4)  EUT L 152 af 9.6.2016, s. 11.

(5)  EUT L 152 af 9.6.2016, s. 15.

(6)  EUT L 152 af 9.6.2016, s. 18.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


23.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 215/10


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 222/2016

af 2. december 2016

om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen [2018/1160]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/972 af 17. juni 2016 om godkendelse af L-arginin fremstillet af Corynebacterium glutamicum (KCTC 10423BP) som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/973 af 17. juni 2016 om godkendelse af zinkbislysinat som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter (2) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(3)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/997 af 21. juni 2016 om godkendelse af endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 produceret af Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) og endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6 produceret af Trichoderma reesei (ATCC SD 2106) som fodertilsætningsstof til diegivende søer og mindre udbredte svinearter (indehaver af godkendelsen er Danisco (UK) Ltd) (3) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(4)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1007 af 22. juni 2016 om godkendelse af ammoniumchlorid som fodertilsætningsstof til drøvtyggere, undtagen slagtelam, og katte og hunde (indehaver af godkendelsen er Latochema Co Ltd) (4) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(5)

Denne afgørelse vedrører lovgivning om foderstoffer. Lovgivning om foderstoffer gælder ikke for Liechtenstein, så længe aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter også gælder for Liechtenstein, jf. de sektorspecifikke tilpasninger i bilag I til EØS-aftalen. Denne afgørelse skal derfor ikke gælde for Liechtenstein.

(6)

Bilag I til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende punkter indsættes efter punkt 168 (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/900) i kapitel II i bilag I til EØS-aftalen:

»169.

32016 R 0972: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/972 af 17. juni 2016 om godkendelse af L-arginin fremstillet af Corynebacterium glutamicum (KCTC 10423BP) som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter (EUT L 161 af 18.6.2016, s. 18).

170.

32016 R 0973: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/973 af 17. juni 2016 om godkendelse af zinkbislysinat som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter (EUT L 161 af 18.6.2016, s. 21).

171.

32016 R 0997: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/997 af 21. juni 2016 om godkendelse af endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 produceret af Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) og endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6 produceret af Trichoderma reesei (ATCC SD 2106) som fodertilsætningsstof til diegivende søer og mindre udbredte svinearter (indehaver af godkendelsen er Danisco (UK) Ltd) (EUT L 164 af 22.6.2016, s. 4).

172.

32016 R 1007: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1007 af 22. juni 2016 om godkendelse af ammoniumchlorid som fodertilsætningsstof til drøvtyggere, undtagen slagtelam, og katte og hunde (indehaver af godkendelsen er Latochema Co Ltd) (EUT L 165 af 23.6.2016, s. 10).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2016/972, (EU) 2016/973, (EU) 2016/997 og (EU) 2016/1007, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 3. december 2016, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2016.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Formand


(1)  EUT L 161 af 18.6.2016, s. 18.

(2)  EUT L 161 af 18.6.2016, s. 21.

(3)  EUT L 164 af 22.6.2016, s. 4.

(4)  EUT L 165 af 23.6.2016, s. 10.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


23.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 215/12


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 223/2016

af 2. december 2016

om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen [2018/1161]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1095 af 6. juli 2016 om godkendelse af zinkacetat-dihydrat, zinkchlorid, vandfrit, zinkoxid, zinksulfat-heptahydrat, zinksulfat-monohydrat, zinkaminosyrechelat-hydrat, zinkchelat af proteinhydrolysat, zinkchelat af glycinhydrat (fast form) og zinkchelat af glycinhydrat (flydende form) som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter og om ændring af forordning (EF) nr. 1334/2003, (EF) nr. 479/2006, (EU) nr. 335/2010 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 991/2012 og (EU) nr. 636/2013 (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Denne afgørelse vedrører lovgivning om foderstoffer. Lovgivning om foderstoffer gælder ikke for Liechtenstein, så længe aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter også gælder for Liechtenstein, jf. de sektorspecifikke tilpasninger i bilag I til EØS-aftalen. Denne afgørelse skal derfor ikke gælde for Liechtenstein.

(3)

Bilag I til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I kapitel II i bilag I til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Følgende led tilføjes i punkt 1zq (Kommissionens forordning (EF) nr. 1334/2003):

»—

32016 R 1095: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1095 af 6. juli 2016 (EUT L 182 af 7.7.2016, s. 7).«

2)

Følgende tilføjes i punkt 1zzu (Kommissionens forordning (EF) nr. 479/2006), punkt 1zzzzzj (Kommissionens forordning (EU) nr. 335/2010), punkt 60 (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 991/2012) og punkt 94 (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 636/2013):

», som ændret ved:

32016 R 1095: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1095 af 6. juli 2016 (EUT L 182 af 7.7.2016, s. 7).«

3)

Følgende punkt indsættes efter punkt 172 (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1007):

»173.

32016 R 1095: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1095 af 6. juli 2016 om godkendelse af zinkacetat-dihydrat, zinkchlorid, vandfrit, zinkoxid, zinksulfat-heptahydrat, zinksulfat-monohydrat, zinkaminosyrechelat-hydrat, zinkchelat af proteinhydrolysat, zinkchelat af glycinhydrat (fast form) og zinkchelat af glycinhydrat (flydende form) som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter og om ændring af forordning (EF) nr. 1334/2003, (EF) nr. 479/2006, (EU) nr. 335/2010 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 991/2012 og (EU) nr. 636/2013 (EUT L 182 af 7.7.2016, s. 7).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2016/1095, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 3. december 2016, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2016.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Formand


(1)  EUT L 182 af 7.7.2016, s. 7.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


23.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 215/14


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 224/2016

af 2. december 2016

om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen [2018/1162]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1220 af 26. juli 2016 om godkendelse af L-threonin produceret af Escherichia coli som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Denne afgørelse vedrører lovgivning om foderstoffer. Lovgivning om foderstoffer gælder ikke for Liechtenstein, så længe aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter også gælder for Liechtenstein, jf. de sektorspecifikke tilpasninger i bilag I til EØS-aftalen. Denne afgørelse skal derfor ikke gælde for Liechtenstein.

(3)

Bilag I til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende punkt indsættes efter punkt 173 (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1095) i kapitel II i bilag I til EØS-aftalen:

»174.

32016 R 1220: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1220 af 26. juli 2016 om godkendelse af L-threonin produceret af Escherichia coli som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter (EUT L 201 af 27.7.2016, s. 11).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2016/1220, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 3. december 2016, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2016.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Formand


(1)  EUT L 201 af 27.7.2016, s. 11.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


23.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 215/15


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 225/2016

af 2. december 2016

om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen [2018/1163]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesdirektiv (EU) 2016/317 af 3. marts 2016 om ændring af Rådets direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF, 2002/56/EF og 2002/57/EF for så vidt angår den officielle etiket på frøpakninger (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/320 af 3. marts 2016 om ændring af beslutning 2004/842/EF om gennemførelsesbestemmelser, hvorefter medlemsstaterne kan tillade markedsføring af frø tilhørende sorter, for hvilke der er indgivet en ansøgning om opførelse på den nationale sortsliste over landbrugsplantearter eller grøntsagsarter (2) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(3)

Denne afgørelse vedrører retsforskrifter om plantesundhedsspørgsmål. Retsforskrifter om plantesundhedsspørgsmål gælder ikke for Liechtenstein, så længe anvendelsen af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter er udvidet til at omfatte Liechtenstein, jf. de sektorspecifikke tilpasninger i bilag I til EØS-aftalen. Denne afgørelse finder derfor ikke anvendelse på Liechtenstein.

(4)

Bilag I til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I kapitel III i bilag I til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Følgende led tilføjes i punkt 2 (Rådets direktiv 66/401/EØF), 3 (Rådets direktiv 66/402/EØF), 11 (Rådets direktiv 2002/54/EF), 12 (Rådets direktiv 2002/55/EF) og 13 (Rådets direktiv 2002/57/EF):

»—

32016 L 0317: Kommissionens gennemførelsesdirektiv (EU) 2016/317 af 3. marts 2016 (EUT L 60 af 5.3.2016, s. 72).«

2)

Følgende tilføjes i punkt 36 (Kommissionens beslutning 2004/842/EF):

», som ændret ved:

32016 D 0320: Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/320 af 3. marts 2016 (EUT L 60 af 5.3.2016, s. 88).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesdirektiv (EU) 2016/317 og gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/320, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 3. december 2016, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2016.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Formand


(1)  EUT L 60 af 5.3.2016, s. 72.

(2)  EUT L 60 af 5.3.2016, s. 88.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


23.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 215/17


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 226/2016

af 2. december 2016

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2018/1164]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) 2016/427 af 10. marts 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 6) (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led tilføjes i punkt 45zu (Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008) i kapitel I i bilag II til EØS-aftalen:

»—

32016 R 0427: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/427 af 10. marts 2016 (EUT L 82 af 31.3.2016, s. 1).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) 2016/427, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 3. december 2016, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2016.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Formand


(1)  EUT L 82 af 31.3.2016, s. 1.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


23.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 215/18


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 227/2016

af 2. december 2016

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2018/1165]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) 2016/1718 af 20. september 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 582/2011 med hensyn til emissioner fra tunge erhvervskøretøjer for så vidt angår bestemmelserne om prøvning ved hjælp af bærbare emissionsmålingssystemer (PEMS) og proceduren for kontrol af holdbarheden af forureningsbegrænsende udskiftningsanordninger (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende indsættes i punkt 45zzl (Kommissionens forordning (EU) nr. 582/2011) i kapitel I i bilag II til EØS-aftalen:

»—

32016 R 1718: Kommissionens forordning (EU) 2016/1718 af 20. september 2016 (EUT L 259 af 27.9.2016, s. 1).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) 2016/1718, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 3. december 2016, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2016.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Formand


(1)  EUT L 259 af 27.9.2016, s. 1.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


23.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 215/19


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 228/2016

af 2. december 2016

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2018/1166]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) 2015/1933 af 27. oktober 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdier for polycykliske aromatiske hydrocarboner i kakaofiber, bananchips, kosttilskud, tørrede urter og tørrede krydderier (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Kommissionens forordning (EU) 2015/1940 af 28. oktober 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdier for meldrøjesklerotier i visse typer uforarbejdet korn og bestemmelserne om overvågning og rapportering (2) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(3)

Denne afgørelse vedrører fødevarelovgivning. Lovgivning om fødevarer finder ikke anvendelse på Liechtenstein, så længe aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter også gælder for Liechtenstein, jf. indledningen til kapitel XII i bilag II til EØS-aftalen. Denne afgørelse skal derfor ikke gælde for Liechtenstein.

(4)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led indsættes i punkt 54zzzz (Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006) i kapitel XII i bilag II til EØS-aftalen:

»—

32015 R 1933: Kommissionens forordning (EU) 2015/1933 af 27. oktober 2015 (EUT L 282 af 28.10.2015, s. 11)

32015 R 1940: Kommissionens forordning (EU) 2015/1940 af 28. oktober 2015 (EUT L 283 af 29.10.2015, s. 3).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) 2015/1933 og (EU) 2015/1940, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 3. december 2016, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2016.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Formand


(1)  EUT L 282 af 28.10.2015, s. 11.

(2)  EUT L 283 af 29.10.2015, s. 3.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


23.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 215/21


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 229/2016

af 2. december 2016

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2018/1167]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) 2016/1244 af 28. juli 2016 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår visse aromastoffer fra en gruppe med en alfa-beta-umættet struktur (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Denne afgørelse vedrører fødevarelovgivning. Fødevarelovgivning gælder ikke for Liechtenstein, så længe aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter også gælder for Liechtenstein, jf. indledningen til kapitel XII i bilag II til EØS-aftalen. Denne afgørelse skal derfor ikke gælde for Liechtenstein.

(3)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led tilføjes i punkt 54zzzzs (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008) i kapitel XII i bilag II til EØS-aftalen:

»—

32016 R 1244: Kommissionens forordning (EU) 2016/1244 af 28. juli 2016 (EUT L 204 af 29.7.2016, s. 7).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) 2016/1244, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 3. december 2016, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2016.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Formand


(1)  EUT L 204 af 29.7.2016, s. 7.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


23.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 215/22


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 230/2016

af 2. december 2016

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2018/1168]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/854 af 30. maj 2016 om godkendelse af visse andre sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed, og om ændring af forordning (EU) nr. 432/2012 (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/862 af 31. maj 2016 om afvisning af en anden sundhedsanprisning af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed (2), skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(3)

Denne afgørelse vedrører fødevarelovgivning. Lovgivning om fødevarer gælder ikke for Liechtenstein, så længe aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter også gælder for Liechtenstein, jf. indledningen til kapitel XII i bilag II til EØS-aftalen. Denne afgørelse finder derfor ikke anvendelse på Liechtenstein.

(4)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I kapitel XII i bilag II til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Følgende led tilføjes i punkt 54zzzzzp (Kommissionens forordning (EU) nr. 432/2012):

»—

32016 R 0854: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/854 af 30. maj 2016 (EUT L 142 af 31.5.2016, s. 5).«

2)

Følgende led tilføjes efter punkt 111 (Kommissionens forordning (EU) 2016/372):

»112.

32016 R 0854: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/854 af 30. maj 2016 om godkendelse af visse andre sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed, og om ændring af forordning (EU) nr. 432/2012 (EUT L 142 af 31.5.2016, s. 5).

113.

32016 R 0862: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/862 af 31. maj 2016 om afvisning af en anden sundhedsanprisning af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed (EUT L 144 af 1.6.2016, s. 24).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2016/854 og (EU) 2016/862, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 3. december 2016, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2016.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Formand


(1)  EUT L 142 af 31.5.2016, s. 5.

(2)  EUT L 144 af 1.6.2016, s. 24.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


23.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 215/24


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 231/2016

af 2. december 2016

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2018/1169]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2284 af 25. november 2015 om ophævelse af Rådets direktiv 76/621/EØF om fastsættelse af det maksimale indhold af erucasyre i olier og fedtstoffer og Rådets forordning (EF) nr. 320/2006 om en midlertidig ordning for omstrukturering af sukkerindustrien (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Forordning (EU) 2015/2284 ophæver Rådets direktiv 76/621/EØF (2), der er indarbejdet i EØS-aftalen, og som derfor bør udgå af EØS-aftalen.

(3)

Denne afgørelse vedrører fødevarelovgivning. Lovgivning om fødevarer finder ikke anvendelse på Liechtenstein, så længe aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter også gælder for Liechtenstein, jf. indledningen til kapitel XII i bilag II til EØS-aftalen. Denne afgørelse finder derfor ikke anvendelse på Liechtenstein.

(4)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I kapitel XII i bilag II til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Følgende punkt indsættes efter punkt 113 (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/862):

»114.

32015 R 2284: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2284 af 25. november 2015 om ophævelse af Rådets direktiv 76/621/EØF om fastsættelse af det maksimale indhold af erucasyre i olier og fedtstoffer og Rådets forordning (EF) nr. 320/2006 om en midlertidig ordning for omstrukturering af sukkerindustrien (EUT L 327 af 11.12.2015, s. 23).«

2)

Punkt 12 (Rådets direktiv 76/621/EØF) udgår.

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) 2015/2284, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 3. december 2016, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2016.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Formand


(1)  EUT L 327 af 11.12.2015, s. 23.

(2)  EFT L 202 af 28.7.1976, s. 35.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


23.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 215/26


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 232/2016

af 2. december 2016

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2018/1170]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) 2016/1379 af 16. august 2016 om afvisning af visse andre sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed (1), skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Kommissionens forordning (EU) 2016/1381 af 16. august 2016 om afvisning af en sundhedsanprisning af fødevarer, der henviser til børns udvikling og sundhed (2), skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(3)

Denne afgørelse vedrører fødevarelovgivning. Lovgivning om fødevarer finder ikke anvendelse på Liechtenstein, så længe aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter også gælder for Liechtenstein, jf. indledningen til kapitel XII i bilag II til EØS-aftalen. Denne afgørelse finder derfor ikke anvendelse på Liechtenstein.

(4)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende punkter indsættes efter punkt 114 (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2284) i kapitel XII i bilag II til EØS-aftalen:

»115.

32016 R 1379: Kommissionens forordning (EU) 2016/1379 af 16. august 2016 om afvisning af visse andre sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed (EUT L 222 af 17.8.2016, s. 1).

116.

32016 R 1381: Kommissionens forordning (EU) 2016/1381 af 16. august 2016 om afvisning af en sundhedsanprisning af fødevarer, der henviser til børns udvikling og sundhed (EUT L 222 af 17.8.2016, s. 8).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) 2016/1379 og (EU) 2016/1381, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 3. december 2016, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2016.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Formand


(1)  EUT L 222 af 17.8.2016, s. 1.

(2)  EUT L 222 af 17.8.2016, s. 8.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


23.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 215/28


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 233/2016

af 2. december 2016

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2018/1171]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) 2016/1389 af 17. august 2016 om godkendelse af en sundhedsanprisning af fødevarer, der henviser til børns udvikling og sundhed (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Kommissionens forordning (EU) 2016/1390 af 17. august 2016 om afvisning af en sundhedsanprisning af fødevarer, der henviser til børns udvikling og sundhed (2) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(3)

Denne afgørelse vedrører fødevarelovgivning. Lovgivning om fødevarer finder ikke anvendelse på Liechtenstein, så længe aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter også gælder for Liechtenstein, jf. indledningen til kapitel XII i bilag II til EØS-aftalen. Denne afgørelse skal derfor ikke gælde for Liechtenstein.

(4)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende punkter indsættes efter punkt 116 (Kommissionens forordning (EU) 2016/1381) i kapitel XII i bilag II til EØS-aftalen:

»117.

32016 R 1389: Kommissionens forordning (EU) 2016/1389 af 17. august 2016 om godkendelse af en sundhedsanprisning af fødevarer, der henviser til børns udvikling og sundhed (EUT L 223 af 18.8.2016, s. 55).

118.

32016 R 1390: Kommissionens forordning (EU) 2016/1390 af 17. august 2016 om afvisning af en sundhedsanprisning af fødevarer, der henviser til børns udvikling og sundhed (EUT L 223 af 18.8.2016, s. 58).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) 2016/1389 og (EU) 2016/1390, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 3. december 2016, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2016.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Formand


(1)  EUT L 223 af 18.8.2016, s. 55.

(2)  EUT L 223 af 18.8.2016, s. 58.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


23.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 215/30


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 234/2016

af 2. december 2016

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2018/1172]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1174 af 15. juli 2016 om vilkår og betingelser for godkendelsen af et biocidholdigt produkt, der indeholder difenacoum, forelagt af Spanien i henhold til artikel 36 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1175 af 15. juli 2016 om vilkår og betingelser for godkendelsen af et biocidholdigt produkt, der indeholder spinosad, forelagt af Det Forenede Kongerige i henhold til artikel 36 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (2) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(3)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende punkter indsættes efter punkt 12nnx (Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/904) i kapitel XV i bilag II til EØS-aftalen:

»12nny.

32016 D 1174: Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1174 af 15. juli 2016 om vilkår og betingelser for godkendelsen af et biocidholdigt produkt, der indeholder difenacoum, forelagt af Spanien i henhold til artikel 36 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 193 af 19.7.2016, s. 110).

12nnz.

32016 D 1175: Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1175 af 15. juli 2016 om vilkår og betingelser for godkendelsen af et biocidholdigt produkt, der indeholder spinosad, forelagt af Det Forenede Kongerige i henhold til artikel 36 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 193 af 19.7.2016, s. 113).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1174 og (EU) 2016/1175, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 3. december 2016, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2016.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Formand


(1)  EUT L 193 af 19.7.2016, s. 110.

(2)  EUT L 193 af 19.7.2016, s. 113.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


23.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 215/32


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 235/2016

af 2. december 2016

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2018/1173]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) 2016/1688 af 20. september 2016 om ændring af bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår hudsensibilisering (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led tilføjes i punkt 12zc (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006) i kapitel XV i bilag II til EØS-aftalen:

»—

32016 R 1688: Kommissionens forordning (EU) 2016/1688 af 20. september 2016 (EUT L 255 af 21.9.2016, s. 14).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) 2016/1688, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 3. december 2016, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2016.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Formand


(1)  EUT L 255 af 21.9.2016, s. 14.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


23.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 215/33


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 236/2016

af 2. december 2016

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2018/1174]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/548 af 8. april 2016 om godkendelse af basisstoffet diammoniumphosphat, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/549 af 8. april 2016 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne bentazon, cyhalofopbutyl, diquat, famoxadon, flumioxazin, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl), metalaxyl-M, picolinafen, prosulfuron, pymetrozin, thiabendazol og thifensulfuron-methyl (2) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(3)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/560 af 11. april 2016 om godkendelse af basisstoffet valle, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (3) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(4)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Kapitel XV i bilag II til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Følgende led tilføjes i punkt 13a (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011):

»—

32016 R 0548: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/548 af 8. april 2016 (EUT L 95 af 9.4.2016, s. 1)

32016 R 0549: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/549 af 8. april 2016 (EUT L 95 af 9.4.2016, s. 4)

32016 R 0560: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/560 af 11. april 2016 (EUT L 96 af 12.4.2016, s. 23).«

2)

Følgende punkter indsættes efter punkt 13zzzzzzd (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/638):

»13zzzzzze.

32016 R 0548: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/548 af 8. april 2016 om godkendelse af basisstoffet diammoniumphosphat, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 95 af 9.4.2016, s. 1).

13zzzzzzf.

32016 R 0560: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/560 af 11. april 2016 om godkendelse af basisstoffet valle, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 96 af 12.4.2016, s. 23).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2016/548, (EU) 2016/549 og (EU) 2016/560, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 3. december 2016, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2016.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Formand


(1)  EUT L 95 af 9.4.2016, s. 1.

(2)  EUT L 95 af 9.4.2016, s. 4.

(3)  EUT L 96 af 12.4.2016, s. 23.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


23.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 215/35


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 237/2016

af 2. december 2016

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2018/1175]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/864 af 31. maj 2016 om ikke at forny godkendelsen af aktivstoffet triasulfuron, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/871 af 1. juni 2016 om ikke at forny godkendelsen af aktivstoffet amitrol, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (2) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(3)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/872 af 1. juni 2016 om ikke at forny godkendelsen af aktivstoffet isoproturon, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (3) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(4)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I kapitel XV i bilag II til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Følgende led tilføjes i punkt 13a (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011):

»—

32016 R 0864: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/864 af 31. maj 2016 (EUT L 144 af 1.6.2016, s. 32)

32016 R 0871: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/871 af 1. juni 2016 (EUT L 145 af 2.6.2016, s. 4)

32016 R 0872: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/872 af 1. juni 2016 (EUT L 145 af 2.6.2016, s. 7).«

2)

Følgende punkter indsættes efter punkt 13zzzzzzf (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/560):

»13zzzzzzg.

32016 R 0864: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/864 af 31. maj 2016 om ikke at forny godkendelsen af aktivstoffet triasulfuron, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 144 af 1.6.2016, s. 32).

13zzzzzzh.

32016 R 0871: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/871 af 1. juni 2016 om ikke at forny godkendelsen af aktivstoffet amitrol, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 145 af 2.6.2016, s. 4).

13zzzzzzi.

32016 R 0872: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/872 af 1. juni 2016 om ikke at forny godkendelsen af aktivstoffet isoproturon, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 145 af 2.6.2016, s. 7).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2016/864, (EU) 2016/871 og (EU) 2016/872, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 3. december 2016, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2016.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Formand


(1)  EUT L 144 af 1.6.2016, s. 32.

(2)  EUT L 145 af 2.6.2016, s. 4.

(3)  EUT L 145 af 2.6.2016, s. 7.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


23.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 215/37


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 238/2016

af 2. december 2016

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2018/1176]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/951 af 15. juni 2016 om godkendelse af lavrisikoaktivstoffet Trichoderma atroviride stamme SC1, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I kapitel XV i bilag II til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Følgende led tilføjes i punkt 13a (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011):

»—

32016 R 0951: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/951 af 15. juni 2016 (EUT L 159 af 16.6.2016, s. 6).«

2)

Følgende punkt indsættes efter punkt 13zzzzzzi (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/872):

»13zzzzzzj.

32016 R 0951: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/951 af 15. juni 2016 om godkendelse af lavrisikoaktivstoffet Trichoderma atroviride stamme SC1, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 159 af 16.6.2016, s. 6).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2016/951, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 3. december 2016, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2016.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Formand


(1)  EUT L 159 af 16.6.2016, s. 6.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


23.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 215/38


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 239/2016

af 2. december 2016

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2018/1177]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens direktiv (EU) 2016/970 af 27. maj 2016 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF for så vidt angår listen over forsvarsrelaterede produkter (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led tilføjes i punkt 3q (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF) i kapitel XIX i bilag II til EØS-aftalen:

»—

32016 L 0970: Kommissionens direktiv (EU) 2016/970 af 27. maj 2016 (EUT L 163 af 21.6.2016, s. 1).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af direktiv (EU) 2016/970, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 3. december 2016, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2016.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Formand


(1)  EUT L 163 af 21.6.2016, s. 1.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


23.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 215/39


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 240/2016

af 2. december 2016

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2018/1178]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) 2016/235 af 18. februar 2016 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Denne afgørelse vedrører lovgivning om spiritus. Lovgivning om spiritus gælder ikke for Liechtenstein, så længe anvendelsen af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter er udvidet til at omfatte Liechtenstein, jf. indledningen til kapitel XXVII i bilag II til EØS-aftalen. Denne afgørelse skal derfor ikke gælde for Liechtenstein.

(3)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led tilføjes i punkt 9 (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008) i kapitel XXVII i bilag II til EØS-aftalen:

»—

32016 R 0235: Kommissionens forordning (EU) 2016/235 af 18. februar 2016 (EUT L 44 af 19.2.2016, s. 7).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) 2016/235, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 3. december 2016, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2016.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Formand


(1)  EUT L 44 af 19.2.2016, s. 7.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


23.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 215/40


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 241/2016

af 2. december 2016

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) og bilag X (Tjenesteydelser generelt) til EØS-aftalen [2018/1179]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens henstilling 2013/461/EU af 17. september 2013 om principperne for SOLVIT (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Henstilling 2013/461/EU træder i stedet for Kommissionens henstilling 2001/893/EF (2), som er indarbejdet i EØS-aftalen, og som derfor skal udgå af EØS-aftalen.

(3)

Bilag II og bilag X til EØS-aftalen bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Under overskriften »RETSAKTER, SOM DE KONTRAHERENDE PARTER SKAL TAGE I BETRAGTNING« i kapitel XX i bilag II til EØS-aftalen slettes teksten i punkt 5 (Kommissionens henstilling 2001/893/EF).

Artikel 2

Følgende indsættes efter punkt 3a (Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/89/EU) i bilag X til EØS-aftalen:

»RETSAKTER, SOM DE KONTRAHERENDE PARTER SKAL TAGE I BETRAGTNING

1.

32013 H 0461: Kommissionens henstilling 2013/461/EU af 17. september 2013 om principperne for Solvit (EUT L 249 af 19.9.2013, s. 10).«

Artikel 3

Den islandske og den norske udgave af henstilling 2013/461/EU, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft den 3. december 2016, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 5

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2016.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Formand


(1)  EUT L 249 af 19.9.2013, s. 10.

(2)  EFT L 331 af 15.12.2001, s. 79.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


23.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 215/41


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 242/2016

af 2. december 2016

om ændring af bilag XI (Elektronisk kommunikation, audiovisuelle tjenesteydelser og informationssamfund) til EØS-aftalen [2018/1180]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/687 af 28. april 2016 om harmonisering af 694-790 MHz-frekvensbåndet for jordbaserede systemer, der kan levere trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester, og fleksibel national anvendelse heraf i Unionen (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag XI til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende punkt indsættes efter punkt 5czl (Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/339) i bilag XI til EØS-aftalen:

»5czm.

32016 D 0687: Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/687 af 28. april 2016 om harmonisering af 694-790 MHz-frekvensbåndet for jordbaserede systemer, der kan levere trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester, og fleksibel national anvendelse heraf i Unionen (EUT L 118 af 4.5.2016, s. 4).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/687, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 3. december 2016, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2016.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Formand


(1)  EUT L 118 af 4.5.2016, s. 4.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


23.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 215/42


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 245/2016

af 2. december 2016

om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen [2018/1181]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/472 af 31. marts 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 72/2010 for så vidt angår definitionen af »Kommissionens inspektør« (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag XIII til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I punkt 66hc (Kommissionens forordning (EU) nr. 72/2010) i bilag XIII til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Følgende tilføjes:

», som ændret ved:

32016 R 0472: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/472 af 31. marts 2016 (EUT L 85 af 1.4.2016, s. 28).«

2)

Tilpasningstekst b) affattes således:

»I artikel 6, stk. 2, tilføjes følgende:

EFTA-Tilsynsmyndigheden kan ved sine inspektioner anmode om deltagelse af nationalt kontrolpersonale fra henholdsvis EU-medlemsstaters lister og Kommissionens ansatte inspektører.«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2016/472, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 3. december 2016, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2016.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Bergdís ELLERSDOTTIR

Formand


(1)  EUT L 85 af 1.4.2016, s. 28.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav er angivet.


23.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 215/43


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 246/2016

af 2. december 2016

om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen [2018/1182]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) 2016/1158 af 15. juli 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 452/2014, således at modeller for de godkendelser, der udstedes til tredjelandsoperatører, og for de tilknyttede specifikationer udgår (1), skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag XIII til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende tilføjes i punkt 66ng (Kommissionens forordning (EU) nr. 452/2014) i bilag XIII til EØS-aftalen:

», som ændret ved:

32016 R 1158: Kommissionens forordning (EU) 2016/1158 af 15. juli 2016 (EUT L 192 af 16.7.2016, s. 21).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) 2016/1158, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 3. december 2016, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2016.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Formand


(1)  EUT L 192 af 16.7.2016, s. 21.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


23.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 215/44


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 247/2016

af 2. december 2016

om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen [2018/1183]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1185 af 20. juli 2016 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 923/2012 for så vidt angår opdatering og gennemførelse af fælles lufttrafikregler og operationelle bestemmelser vedrørende luftfartstjenester og -procedurer (SERA Del C) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 730/2006 (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Gennemførelsesforordning (EU) 2016/1185 ophæver Kommissionens forordning (EF) nr. 730/2006 (2), som er indarbejdet i EØS-aftalen, og som derfor skal udgå af EØS-aftalen.

(3)

Bilag XIII til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I bilag XIII til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Følgende led tilføjes i punkt 66wk (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 923/2012):

»—

32016 R 1185: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1185 af 20. juli 2016 (EUT L 196 af 21.7.2016, s. 3).«

2)

Punkt 66wa (Kommissionens forordning (EF) nr. 730/2006) udgår.

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2016/1185, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 3. december 2016, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2016.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Formand


(1)  EUT L 196 af 21.7.2016, s. 3.

(2)  EUT L 128 af 16.5.2006, s. 3.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


23.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 215/45


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 248/2016

af 2. december 2016

om ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen [2018/1184]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens afgørelse (EU) 2015/2099 af 18. november 2015 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til vækstmedier, jordforbedringsmidler og dæklag (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Afgørelse (EU) 2015/2099 ophæver Kommissionens beslutning 2006/799/EF (2) og 2007/64/EF (3), som er indarbejdet i EØS-aftalen, og som derfor skal udgå af EØS-aftalen.

(3)

Bilag XX til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I bilag XX til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Punkt 2d (Kommissionens beslutning 2006/799/EF) affattes således:

»32015 D 2099: Kommissionens afgørelse (EU) 2015/2099 af 18. november 2015 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til vækstmedier, jordforbedringsmidler og dæklag (EUT L 303 af 20.11.2015, s. 75).«

2)

Punkt 2da (Kommissionens beslutning 2007/64/EF) udgår.

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af afgørelse (EU) 2015/2099, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 3. december 2016, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2016.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Formand


(1)  EUT L 303 af 20.11.2015, s. 75.

(2)  EUT L 325 af 24.11.2006, s. 28.

(3)  EUT L 32 af 6.2.2007, s. 137.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


23.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 215/46


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 249/2016

af 2. december 2016

om ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen [2018/1185]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens afgørelse (EU) 2016/1796 af 7. juli 2016 om ændring af afgørelse 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU for at tage hensyn til udviklingen i klassificeringen af stoffer (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag XX til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led tilføjes i punkt 2e (Kommissionens afgørelse 2011/264/EU), 2h (Kommissionens afgørelse 2011/263/EU), 2zg (Kommissionens afgørelse 2012/720/EU) og 2zh (Kommissionens afgørelse 2012/721/EU) i bilag XX til EØS-aftalen:

»—

32016 D 1796: Kommissionens forordning (EU) 2016/1796 af 7. juli 2016 (EUT L 274 af 11.10.2016, s. 55).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af afgørelse (EU) 2016/1796, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 3. december 2016, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2016.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Formand


(1)  EUT L 274 af 11.10.2016, s. 55.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


23.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 215/47


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 250/2016

af 2. december 2016

om ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen [2018/1186]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens afgørelse (EU) 2016/1349 af 5. august 2016 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til fodtøj (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Kommissionens afgørelse (EU) 2016/1371 af 10. august 2016 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til personlige computere, bærbare computere og tablets (2) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(3)

Afgørelse (EU) 2016/1349 ophæver Kommissionens beslutning 2009/563/EF (3), som er indarbejdet i EØS-aftalen, og som derfor skal udgå af EØS-aftalen.

(4)

Afgørelse (EU) 2016/1371 ophæver Kommissionens afgørelse 2011/330/EU (4) og 2011/337/EU (5), som er indarbejdet i EØS-aftalen, og som derfor skal udgå af EØS-aftalen.

(5)

Bilag XX til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I bilag XX til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Punkt 2g (Kommissionens beslutning 2009/563/EF) affattes således:

»32016 D 1349: Kommissionens afgørelse (EU) 2016/1349 af 5. august 2016 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til fodtøj (EUT L 214 af 9.8.2016, s. 16).«

2)

Punkt 2q (Kommissionens afgørelse 2011/337/EU) affattes således:

»32016 D 1371: Kommissionens afgørelse (EU) 2016/1371 af 10. august 2016 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til personlige computere, bærbare computere og tablets (EUT L 217 af 12.8.2016, s. 9).«

3)

Punkt 2s (Kommissionens afgørelse 2011/330/EU) udgår.

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af afgørelse (EU) 2016/1349 og (EU) 2016/1371, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 3. december 2016, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2016.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Formand


(1)  EUT L 214 af 9.8.2016, s. 16.

(2)  EUT L 217 af 12.8.2016, s. 9.

(3)  EUT L 196 af 28.7.2009, s. 27.

(4)  EUT L 148 af 7.6.2011, s. 5.

(5)  EUT L 151 af 10.6.2011, s. 5.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


23.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 215/49


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 251/2016

af 2. december 2016

om ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen [2018/1187]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens afgørelse (EU) 2016/1332 af 28. juli 2016 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til møbler (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Afgørelse (EU) 2016/1332 ophæver Kommissionens beslutning 2009/894/EF (2), som er indarbejdet i EØS-aftalen, og som derfor skal udgå af EØS-aftalen.

(3)

Bilag XX til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Punkt 2zd (Kommissionens beslutning 2009/894/EF) i bilag XX til EØS-aftalen affattes således:

»32016 D 1332: Kommissionens afgørelse (EU) 2016/1332 af 28. juli 2016 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til møbler (EUT L 210 af 4.8.2016, s. 100).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af afgørelse (EU) 2016/1332, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 3. december 2016, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2016.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Formand


(1)  EUT L 210 af 4.8.2016, s. 100.

(2)  EUT L 320 af 5.12.2009, s. 23.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


23.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 215/50


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 252/2016

af 2. december 2016

om ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen [2018/1188]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/775 af 18. maj 2016 om benchmarket med henblik på tildeling af gratis drivhusgasemissionskvoter til luftfartøjsoperatører i henhold til artikel 3f, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag XX til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende punkt indsættes efter punkt 21alh (Kommissionens forordning (EU) nr. 1123/2013) i bilag XX til EØS-aftalen:

»21ali.

32016 D 0775: Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/775 af 18. maj 2016 om benchmarket med henblik på tildeling af gratis drivhusgasemissionskvoter til luftfartøjsoperatører i henhold til artikel 3f, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (EUT L 128 af 19.5.2016, s. 10).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/775, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 3. december 2016, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2016.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Formand


(1)  EUT L 128 af 19.5.2016, s. 10.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


23.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 215/51


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 253/2016

af 2. december 2016

om ændring af bilag XXII (Selskabsret) til EØS-aftalen [2018/1189]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) 2016/1703 af 22. september 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IFRS 10 og 12 og IAS 28 (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag XXII til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led tilføjes i punkt 10ba (Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008) i bilag XXII til EØS-aftalen:

»—

32016 R 1703: Kommissionens forordning (EU) 2016/1703 af 22. september 2016 (EUT L 257 af 23.9.2016, s. 1).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) 2016/1703, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 3. december 2016, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2016.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Formand


(1)  EUT L 257 af 23.9.2016, s. 1.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


23.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 215/52


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 254/2016

af 2. december 2016

om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder [2018/1190]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 86 og 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Samarbejdet mellem EØS-aftalens kontraherende parter bør udvides til at omfatte Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2016/344 af 9. marts 2016 om en europæisk platform for forbedring af samarbejdet i forbindelse med imødegåelse af sort arbejde (1).

(2)

Protokol 31 til EØS-aftalen bør derfor ændres for at muliggøre dette udvidede samarbejde —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 15, stk. 9, i protokol 31 til EØS-aftalen affattes således:

»EFTA-staterne deltager i samarbejdet som fastsat i følgende EU-retsakter:

32014 D 0573: Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 573/2014/EU af 15. maj 2014 om øget samarbejde mellem offentlige arbejdsformidlinger (EUT L 159 af 28.5.2014, s. 32).

EFTA-staterne deltager fuldt ud, men uden stemmeret, i netværkets bestyrelse.

32016 D 0344: Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2016/344 af 9. marts 2016 om en europæisk platform for forbedring af samarbejdet i forbindelse med imødegåelse af sort arbejde (EUT L 65 af 11.3.2016, s. 12).«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft, dagen efter at den sidste meddelelse er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2016.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Formand


(1)  EUT L 65 af 11.3.2016, s. 12.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


23.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 215/53


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 255/2016

af 2. december 2016

om ændring af protokol 47 (om afskaffelse af tekniske handelshindringer for vin) til EØS-aftalen [2018/1191]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/765 af 11. marts 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 606/2009 for så vidt angår visse ønologiske fremgangsmåder (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Denne afgørelse vedrører lovgivning om vin. Lovgivning om vin gælder ikke for Liechtenstein, så længe anvendelsen af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter er udvidet til at omfatte Liechtenstein, jf. syvende afsnit i indledningen til protokol 47 til EØS-aftalen. Denne afgørelse finder derfor ikke anvendelse på Liechtenstein.

(3)

Protokol 47 til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led tilføjes i punkt 10 (Kommissionens forordning (EF) nr. 606/2009) i tillæg 1 til protokol 47 til EØS-aftalen:

»—

32016 R 0765: Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/765 af 11. marts 2016 (EUT L 127 af 18.5.2016, s. 1).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af delegeret forordning (EU) 2016/765, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 3. december 2016, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2016.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Formand


(1)  EUT L 127 af 18.5.2016, s. 1.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


Top