EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:194:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 194, 31. juli 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 194

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

61. årgang
31. juli 2018


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2018/1069 af 26. juli 2018 om undertegnelse på Unionens vegne og midlertidig anvendelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Elfenbenskysten (2018-2024)

1

 

 

Protokol til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Elfenbenskysten (2018-2024)

3

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) 2018/1070 af 26. juli 2018 om ændring af forordning (EU) 2017/1970 om fastsættelse for 2018 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen

21

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2018/1071 af 30. juli 2018 om gennemførelse af artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2580/2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2018/468

23

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2018/1072 af 30. juli 2018 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

27

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2018/1073 af 30. juli 2018 om gennemførelse af artikel 21, stk. 2, i forordning (EU) 2016/44 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen

30

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2018/1074 af 30. juli 2018 om gennemførelse af forordning (EU) 2017/1509 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

32

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1075 af 27. juli 2018 om fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet Ampelomyces quisqualis stamme AQ10 som et lavrisikoaktivstof, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

36

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1076 af 30. juli 2018 om ændring af forordning (EU) nr. 37/2010 med henblik på klassifikation af stoffet isofluran med hensyn til maksimalgrænseværdien for restkoncentrationer heraf ( 1 )

41

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1077 af 30. juli 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

44

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1078 af 30. juli 2018 om tekniske oplysninger til brug for beregningen af forsikringsmæssige hensættelser og basiskapitalgrundlag med henblik på indberetning med referencedatoer fra den 30. juni 2018 til den 29. september 2018, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed ( 1 )

47

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1079 af 30. juli 2018 om godkendelse af et præparat af Bacillus subtilis DSM 28343 som tilsætningsstof til foder til fravænnede smågrise (indehaver af godkendelsen er Lactosan GmbH & Co. KG) ( 1 )

131

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1080 af 30. juli 2018 om godkendelse af præparatet af Bacillus subtilis DSM 29784 som tilsætningsstof til foder til mindre udbredte fjerkræarter beregnet til slagtning og opdrættet til æglægning (indehaver af godkendelsen er Adisseo France SAS) ( 1 )

134

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1081 af 30. juli 2018 om godkendelse af præparatet af Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som tilsætningsstof til foder til slagtesvin (indehaver af tilladelsen er Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., repræsenteret ved Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office) ( 1 )

137

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2018/1082 af 30. juli 2018 om ændring af afgørelse (FUSP) 2016/610 om Den Europæiske Unions militære uddannelsesmission i Den Centralafrikanske Republik

140

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2018/1083 af 30. juli 2018 om ændring af fælles aktion 2008/851/FUSP om Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster

142

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2018/1084 af 30. juli 2018 om ajourføring af listen over personer, grupper og enheder, som er omfattet af artikel 2, 3 og 4 i fælles holdning 2001/931/FUSP om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme og om ophævelse af afgørelse (FUSP) 2018/475

144

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2018/1085 af 30. juli 2018 om ændring af afgørelse 2014/145/FUSP om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

147

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2018/1086 af 30. juli 2018 om gennemførelse af afgørelse (FUSP) 2015/1333 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen

150

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2018/1087 af 30. juli 2018 om ændring af afgørelse (FUSP) 2016/849 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

152

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Afgørelse nr. 1/2018 truffet af ØPA-udvalget nedsat i henhold til den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem Côte d'Ivoire på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side af 22. marts 2018 om vedtagelsen af ØPA-udvalgets forretningsorden [2018/1088]

158

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top