EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:174:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 174, 10. juli 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 174

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

61. årgang
10. juli 2018


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2018/966 af 6. juli 2018 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Japan om et økonomisk partnerskab

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/967 af 26. april 2018 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 907/2014 for så vidt angår manglende overholdelse af betalingsfrister og den vekselkurs, der skal anvendes ved udarbejdelsen af udgiftsanmeldelser

2

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/968 af 30. april 2018 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 for så vidt angår risikovurderinger i forbindelse med invasive ikkehjemmehørende arter

5

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2018/969 af 9. juli 2018 om ændring af bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår kravene vedrørende fjernelse af specificeret risikomateriale fra små drøvtyggere  (1 )

12

 

*

Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2018/970 af 18. april 2018 om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1629 om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer til sejlads på indre vandveje

15

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/971 af 9. juli 2018 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2018) 4460)  (1 )

20

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) 2018/683 af 4. maj 2018 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af visse dæk, nye eller regummierede, af gummi, af den art, der anvendes til busser og lastbiler, med belastningsevne over 121, med oprindelse i Folkerepublikken Kina og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2018/163 ( EUT L 116 af 7.5.2018 )

38

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top