EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:123:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 123, 18. maj 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 123

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

61. årgang
18. maj 2018


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/728 af 24. januar 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for procedurerne for udelukkelse af transaktioner med ikke-finansielle modparter etableret i et tredjeland fra kapitalgrundlagskravene i relation til kreditværdijusteringsrisiko ( 1 )

1

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/729 af 26. februar 2018 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 273/2004 og Rådets forordning (EF) nr. 111/2005 for så vidt angår optagelse af visse narkotikaprækursorer på listen over registrerede stoffer ( 1 )

4

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/730 af 4. maj 2018 om tekniske oplysninger til brug for beregningen af forsikringsmæssige hensættelser og basiskapitalgrundlag med henblik på indberetning med referencedatoer fra den 31. marts 2018 til den 29. juni 2018, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed ( 1 )

6

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2018/731 af 15. maj 2018 om forbud mod fiskeri efter broget rokke i EU-farvande i 7e fra fartøjer, der fører belgisk flag

82

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/732 af 17. maj 2018 om en fælles metode til sammenligning af enhedspriserne for alternative brændstoffer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/94/EU ( 1 )

85

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/733 af 17. maj 2018 om 284. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til ISIL- (Da'esh) og Al-Qaida-organisationerne

89

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/734 af 17. maj 2018 om minimumssalgsprisen for skummetmælkspulver i forbindelse med den 20. dellicitation i den licitationsprocedure, der blev indledt ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/2080

92

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/735 af 17. maj 2018 om maksimumsopkøbsprisen for skummetmælkspulver for den 3. særlige licitation i forbindelse med den licitationsprocedure, der blev indledt ved gennemførelsesforordning (EU) 2018/154

93

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2018/736 af 27. februar 2018 om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for visse elektriske og elektroniske komponenter, der indeholder bly i glas eller keramik ( 1 )

94

 

*

Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2018/737 af 27. februar 2018 om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly i loddemateriale til lodning af gennempletterede huller i skiveformede og »planar array« flerlags keramiske kondensatorer ( 1 )

97

 

*

Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2018/738 af 27. februar 2018 om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly i cermetbaserede komponenter til trimmerpotentiometre ( 1 )

100

 

*

Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2018/739 af 1. marts 2018 om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly som legeringselement i stål ( 1 )

103

 

*

Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2018/740 af 1. marts 2018 om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly som legeringselement i aluminium ( 1 )

106

 

*

Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2018/741 af 1. marts 2018 om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly som legeringselement i kobber ( 1 )

109

 

*

Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2018/742 af 1. marts 2018 om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly i loddemateriale med højt smeltepunkt ( 1 )

112

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/743 af 16. maj 2018 om et pilotprojekt til gennemførelse af bestemmelserne om administrativt samarbejde i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 ved hjælp af informationssystemet for det indre marked ( 1 )

115

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/744 af 16. maj 2018 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2008 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af lumpy skin disease i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2018) 2815)  ( 1 )

119

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/745 af 16. maj 2018 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2018) 2817)  ( 1 )

122

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top