EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:114:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 114, 4. maj 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 114

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

61. årgang
4. maj 2018


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/674 af 17. november 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/94/EU for så vidt angår ladestandere til motorkøretøjer i klasse L, elforsyning fra land til fartøjer til transport ad indre vandveje og LNG-tankstationer til søtransport og om ændring af direktivet for så vidt angår tilslutningsanordninger til motorkøretøjer til tankning af gasformigt brint ( 1 )

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2018/675 af 2. maj 2018 om ændring af tillæggene til bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår CMR-stoffer ( 1 )

4

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2018/676 af 3. maj 2018 om berigtigelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 546/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår ensartede principper for vurdering og godkendelse af plantebeskyttelsesmidler ( 1 )

8

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2018/677 af 3. maj 2018 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelse af thaumatin (E 957) som smagsforstærker i visse fødevarekategorier ( 1 )

10

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2018/678 af 3. maj 2018 om ændring og berigtigelse af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår visse aromastoffer ( 1 )

13

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/679 af 3. maj 2018 om fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet forchlorfenuron, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

18

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2018/680 af 2. maj 2018 om opstilling af EU-miljømærkekriterier for indendørs rengøringstjenester (meddelt under nummer C(2018) 2503)  ( 1 )

22

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top