Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:101:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 101, 20. april 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 101

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

61. årgang
20. april 2018


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2018/599 af 16. april 2018 om ændring af beslutning 2003/76/EF om fastsættelse af de nødvendige bestemmelser til gennemførelse af den protokol, der er knyttet til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, om de finansielle konsekvenser af udløbet af EKSF-traktaten og om Kul- og Stålforskningsfonden

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2018/600 af 10. oktober 2016 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og New Zealand om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldanliggender

3

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2018/601 af 16. april 2018 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og New Zealand om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldanliggender

5

 

 

Aftale mellem Den Europæiske Union og New Zealand om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldanliggender

6

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2018/602 af 19. april 2018 om gennemførelse af forordning (EU) 2017/1509 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

16

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/603 af 12. april 2018 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

18

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/604 af 18. april 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 for så vidt angår procedurereglerne for at lette fastsættelsen i Unionen af varers præferenceoprindelse, og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 3510/80 og (EF) nr. 209/2005

22

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2018/605 af 19. april 2018 om ændring af bilag II til forordning (EF) nr. 1107/2009 ved at fastlægge videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber ( 1 )

33

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/606 af 19. april 2018 om beskyttelse i henhold til artikel 99 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af betegnelsen »Dons« (BOB)

37

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/607 af 19. april 2018 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina, som blev udvidet til at omfatte importen af tovværk og kabler af stål afsendt fra Marokko og Republikken Korea, uanset om varen er angivet med oprindelse i disse lande, efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036

40

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/608 af 19. april 2018 om tekniske kriterier for elektroniske mærker til skibsudstyr ( 1 )

64

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/609 af 19. april 2018 om maksimumsopkøbsprisen for skummetmælkspulver for den 2. særlige licitation i forbindelse med den licitationsprocedure, der blev indledt ved gennemførelsesforordning (EU) 2018/154

68

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/610 af 19. april 2018 om minimumssalgsprisen for skummetmælkspulver i forbindelse med den 19. dellicitation i den licitationsprocedure, der blev indledt ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/2080

69

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2018/611 af 19. april 2018 om ændring af afgørelse (FUSP) 2016/849 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

70

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2018/612 af 7. april 2016 om statsstøtte SA 28876-2012/C (ex CP 202/2009) ydet af Grækenland til Piræus containerhavn (meddelt under nummer C(2018) 1978)  ( 1 )

73

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top