EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:099:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 99, 19. april 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 99

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

61. årgang
19. april 2018


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Ændringer til toldkonventionen om international godstransport på grundlag af TIR-carneter (TIR-konventionen, 1975)

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2018/588 af 18. april 2018 om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår 1-methyl-2-pyrrolidon ( 1 )

3

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2018/589 af 18. april 2018 om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår methanol ( 1 )

7

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2018/590 af 16. april 2018 om beskikkelse af et medlem af og en suppleant til Regionsudvalget efter indstilling fra Forbundsrepublikken Tyskland

10

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2018/591 af 16. april 2018 om beskikkelse af et medlem af Regionsudvalget efter indstilling fra Forbundsrepublikken Tyskland

11

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2018/592 af 16. april 2018 om udnævnelse af medlemmer af og suppleanter til Det Rådgivende Udvalg for Arbejdskraftens Frie Bevægelighed for Luxembourg

12

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/593 af 16. april 2018 om at give Den Italienske Republik tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 218 og 232 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

14

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/594 af 13. april 2018 om identifikation af benzen-1,2,4-tricarboxylsyre-1,2-anhydrid (trimellitsyreanhydrid) (TMA) som et særligt problematisk stof i henhold til artikel 57, litra f), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (meddelt under nummer C(2018) 2112)  ( 1 )

16

 

 

III   Andre retsakter

 

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

*

EFTA-Tilsynsmyndighedens beslutning nr. 94/17/COL af 31. maj 2017 om afslutning af den formelle undersøgelse af reglen om fritagelse for ambulante tjenesteydelser under ordningen om differentierede socialsikringsbidrag 2014-2020 (Norge) [2018/595]

18

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top