EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:062:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 62, 5. marts 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 62

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

61. årgang
5. marts 2018


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/317 af 2. marts 2018 om indrømmelse af dispensation fra Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 for så vidt angår mindsteafstanden fra kysten og mindstedybden for anvendelsen af vod brugt fra fartøjer, der fisker efter glaskutling (Aphia minuta) i visse italienske territorialfarvande

1

 

*

Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2018/318 af 22. februar 2018 om ændring af forordning (EU) nr. 1011/2012 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2018/7)

4

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2018/319 af 27. februar 2018 om fastlæggelse af den holdning, som på vegne af Den Europæiske Union skal indtages på det 26. møde i revisionsudvalget under Den Mellemstatslige Organisation for Internationale Jernbanebefordringer, for så vidt angår visse ændringer i konventionen om internationale jernbanebefordringer og tillæggene dertil

10

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/320 af 28. februar 2018 om visse dyresundhedsmæssige beskyttelsesforanstaltninger ved handel inden for Unionen med salamandre og indførsel til Unionen af sådanne dyr for så vidt angår svampen Batrachochytrium salamandrivorans (meddelt under nummer C(2018) 1208)  ( 1 )

18

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/321 af 2. marts 2018 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/224 om fastsættelse af tekniske og operationelle specifikationer, som gør det muligt for den forretningsmæssige tjeneste, der leveres af systemet etableret under Galileoprogrammet, at opfylde funktionen som omhandlet i artikel 2, stk. 4, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1285/2013

34

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/322 af 2. marts 2018 om suspension af undersøgelsesproceduren vedrørende handelshindringer bestående af foranstaltninger, som Republikken Tyrkiet har indført, og som påvirker handelen med træfrit papir uden belægning

36

 

 

RETNINGSLINJER

 

*

Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2018/323 af 22. februar 2018 om ændring af retningslinje ECB/2013/7 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2018/8)

38

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top