EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:022:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 22, 26. januar 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 22

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

61. årgang
26. januar 2018


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) 2018/121 af 23. januar 2018 om ændring af forordning (EU) nr. 560/2014 om oprettelse af fællesforetagendet for biobaserede industrier ( 1 )

1

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/122 af 20. oktober 2017 om ændring af bilag I, II, VI, VIII og IX til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1007/2011 om tekstilfiberbetegnelser og tilknyttet etikettering og mærkning af tekstilprodukters fibersammensætning ( 1 )

3

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/123 af 15. januar 2018 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (»Cerezas de la Montaña de Alicante« (BGB))

8

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/124 af 15. januar 2018 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (»Pane di Matera« (BGB))

9

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/125 af 24. januar 2018 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

10

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/126 af 24. januar 2018 om ændring af Rådets forordning (EU) 2016/44 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen

12

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/127 af 24. januar 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95 for så vidt angår fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin

14

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/128 af 25. januar 2018 om berigtigelse af visse sprogudgaver af gennemførelsesforordning (EU) 2015/504 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 for så vidt angår de administrative bestemmelser for godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugskøretøjer ( 1 )

16

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/129 af 25. januar 2018 om godkendelse af L-arginin produceret af Corynebacterium glutamicum KCCM 80099 som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter ( 1 )

21

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/130 af 25. januar 2018 om godkendelse af et præparat af endo-1,4-beta-xylanase (EC 3.2.1.8) produceret af Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) som tilsætningsstof til foder til slagtesvin (indehaver af godkendelsen er Berg and Schmidt GmbH Co. KG) ( 1 )

25

 

 

DIREKTIVER

 

*

Rådets direktiv (EU) 2018/131 af 23. januar 2018 om iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem European Community Shipowners' Associations (ECSA) og Det Europæiske Transportarbejderforbund (ETF) til ændring af direktiv 2009/13/EF i overensstemmelse med ændringerne fra 2014 til konventionen om søfarendes arbejdsforhold af 2006 som godkendt af Den Internationale Arbejdskonference den 11. juni 2014 ( 1 )

28

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2018/132 af 25. januar 2018 om gennemførelse af afgørelse (FUSP) 2015/1333 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen

34

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/133 af 24. januar 2018 om ændring af beslutning 2008/911/EF om udarbejdelse af en liste over droger, drogetilberedninger og sammensætninger heraf til brug i traditionelle plantelægemidler (meddelt under nummer C(2018) 213)  ( 1 )

36

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/134 af 24. januar 2018 om ændring af beslutning 2008/911/EF om udarbejdelse af en liste over droger, drogetilberedninger og sammensætninger heraf til brug i traditionelle plantelægemidler (meddelt under nummer C(2018) 218)  ( 1 )

41

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top