Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:002:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 2, 5. januar 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 2

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

61. årgang
5. januar 2018


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/3 af 4. januar 2018 om fastsættelse af udløsende mængder for 2018 og 2019 med henblik på eventuel anvendelse af tillægsimporttold for visse frugter og grøntsager

1

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2018/4 af 18. december 2017 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg vedrørende ændring af Det Blandede EØS-Udvalgs forretningsorden

5

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/5 af 3. januar 2018 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2012/270/EU for så vidt angår symptomerne på Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) og Epitrix tuberis (Gentner) og fastlæggelse af relevante afgrænsede områder (meddelt under nummer C(2017) 8788)

11

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/841 af 17. maj 2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne alpha-cypermethrin, Ampelomyces quisqualis stamme AQ 10, benalaxyl, bentazon, bifenazat, bromoxynil, carfentrazonethyl, chlorpropham, cyazofamid, desmedipham, diquat, DPX KE 459 (flupyrsulfuronmethyl), etoxazol, famoxadon, fenamidon, flumioxazin, foramsulfuron, Gliocladium catenulatum stamme J1446, imazamox, imazosulfuron, isoxaflutol, laminarin, metalaxyl-M, methoxyfenozid, milbemectin, oxasulfuron, pendimethalin, phenmedipham, pymetrozin, S-metolachlor og trifloxystrobin ( EUT L 125 af 18.5.2017 )

14

 

*

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/842 af 17. maj 2017 om fornyelse af godkendelsen af lavrisikoaktivstoffet Coniothyrium minitans stamme CON/M/91-08, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( EUT L 125 af 18.5.2017 )

15

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top