Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:342:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 342, 21. december 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 342

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

60. årgang
21. december 2017


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2404 af 20. december 2017 om beskyttelse, jf. artikel 99 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning EU nr. 1308/2013, af betegnelsen »Maasvallei Limburg« (BOB)

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2405 af 20. december 2017 om beskyttelse i henhold til artikel 99 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af betegnelsen »Picpoul de Pinet« (BOB)

3

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2406 af 20. december 2017 om fastsættelse af de mængder, som skal overføres til mængden for delperioden 1. april til 30. juni 2018, inden for rammerne af de toldkontingenter for svinekød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 442/2009

4

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2407 af 20. december 2017 om fastsættelse af tildelingskoefficienten for de mængder, der er ansøgt om importlicens for i perioden 1.-7. december 2017, og om fastsættelse af de mængder, som skal overføres til mængden for delperioden 1. april-30. juni 2018 inden for rammerne af de toldkontingenter for æg og ægalbumin, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 539/2007

6

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2408 af 18. december 2017 om at give tilladelse til Republikken Letland til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

8

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2409 af 18. december 2017 om at give Sverige tilladelse til at anvende en nedsat punktafgiftssats for elektricitet, der forbruges af husholdninger og virksomheder i servicesektoren, som er beliggende i visse områder i det nordlige Sverige, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF

10

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2410 af 20. december 2017 om ændring af beslutning 2006/415/EF og 2007/25/EF og gennemførelsesafgørelse 2013/657/EU om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza (meddelt under nummer C(2017) 8969)  ( 1 )

13

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2411 af 20. december 2017 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2017) 8988)  ( 1 )

17

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2412 af 20. december 2017 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 om beskyttelsesforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2017) 9014)  ( 1 )

29

 

 

III   Andre retsakter

 

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

*

EFTA-Tilsynsmyndighedens beslutning nr. 3/17/COL af 18. januar 2017 om ændring for 102. gang af de formelle og materielle regler for statsstøtte, idet der indføres nye retningslinjer for begrebet statsstøtte som omhandlet i artikel 61, stk. 1, i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde [2017/2413]

35

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) 2017/776 af 4. maj 2017 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger ( EUT L 116 af 5.5.2017 )

85

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top