EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:333:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 333, 15. december 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 333

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

60. årgang
15. december 2017


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2017/2322 af 29. maj 2017 om undertegnelse og indgåelse af aftalen mellem Canada og Den Europæiske Union om sikkerhedsprocedurer for udveksling og beskyttelse af klassificerede oplysninger

1

 

 

Aftale mellem Canada og Den Europæiske Union om sikkerhedsprocedurer for udveksling og beskyttelse af klassificerede oplysninger

2

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2323 af 17. november 2017 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Ternasco de Aragón (BGB))

8

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2324 af 12. december 2017 om fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet glyphosat, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

10

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2325 af 14. december 2017 om godkendelse af præparater af flydende lecithiner, hydrolyserede lecithiner og deolierede lecithiner som tilsætningsstoffer til foder til alle dyrearter og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/1007 ( 1 )

17

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2326 af 14. december 2017 om godkendelse af imiprothrin som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 18 ( 1 )

22

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2327 af 14. december 2017 om godkendelse af 2-methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-on som aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 6 ( 1 )

25

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2328 af 14. december 2017 om beskyttelse, jf. artikel 99 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013, af betegnelsen »Skalický rubín« (BOB)

28

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2329 af 14. december 2017 om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande ( 1 )

29

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2330 af 14. december 2017 om godkendelse af jern(II)carbonat, jern(III)chlorid, hexahydrat, jern(II)sulfat, monohydrat, jern(II)sulfat, heptahydrat, jern(II)fumarat, jern(II)aminosyrechelat, hydrat, jern(II)chelat af proteinhydrolysat og jern(II)chelat af glycinhydrat som tilsætningsstoffer til foder til alle dyreater og af jerndextran som tilsætningsstof til foder til smågrise og om ændring af forordning (EF) nr. 1334/2003 og (EF) nr. 479/2006 ( 1 )

41

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2331 af 14. december 2017 om beskyttelse i henhold til artikel 99 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af betegnelsen »La Clape« (BOB)

45

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2332 af 14. december 2017 om minimumssalgsprisen for skummetmælkspulver i forbindelse med den 15. dellicitation i den licitationsprocedure, der blev indledt ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/2080

46

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2333 af 13. december 2017 om fastsættelse af kvantitative begrænsninger og om tildeling af kvoter af stoffer, som er kontrolleret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget, for perioden 1. januar til 31. december 2018 (meddelt under nummer C(2017) 8317)

47

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2334 af 14. december 2017 om forlængelse af godkendelsen af creosot til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8 ( 1 )

64

 

 

RETNINGSLINJER

 

*

Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2017/2335 af 23. november 2017 om procedurerne for indsamling af granulære data om kreditter og kreditrisici (ECB/2017/38)

66

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top