EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:331:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 331, 14. december 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 331

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

60. årgang
14. december 2017


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2017/2307 af 9. oktober 2017 om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

1

 

 

Aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

4

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2308 af 13. december 2017 om godkendelse af præparatet af Bacillus subtilis (DSM 5750) og Bacillus licheniformis (DSM 5749) som tilsætningsstof til foder til pattegrise (indehaver af tilladelsen er Chr. Hansen A/S) ( 1 )

19

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2309 af 13. december 2017 om nedsættelse af fiskekvoter for visse bestande i 2017 på grund af overfiskning af andre bestande i de foregående år og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/1345

23

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2310 af 13. december 2017 om åbning for 2018 af et toldkontingent ved import til Den Europæiske Union af visse varer med oprindelse i Norge og fremstillet af landbrugsprodukter som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2014

36

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2311 af 13. december 2017 om fastsættelse af et vægtet gennemsnit af de maksimale mobiltermineringstakster i Unionen og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2016/2292 ( 1 )

39

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2312 af 13. december 2017 om godkendelse af en ny anvendelse af præparatet af Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som tilsætningsstof til foder til søer, pattegrise og hunde (indehaver af tilladelsen er Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., repræsenteret ved Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office) ( 1 )

41

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2313 af 13. december 2017 om formatspecifikationer for plantepasset til brug ved flytning inden for Unionens område og plantepasset til brug ved indførelse i og flytning inden for en beskyttet zone

44

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2314 af 13. december 2017 om fastsættelse af tildelingskoefficienten for de mængder, der er omfattet af ansøgninger om importlicens, indgivet i perioden 20. november 2017-30. november 2017, og om fastsættelse af de mængder, som skal overføres til mængden for delperioden 1. juli 2018-31. december 2018 inden for rammerne af de toldkontingenter for mælk og mejeriprodukter, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 2535/2001

53

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2017/2315 af 11. december 2017 om etablering af et permanent struktureret samarbejde (PESCO) og fastlæggelse af listen over deltagende medlemsstater

57

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2316 af 12. december 2017 om ophævelse af beslutning 92/176/EØF vedrørende kort til brug for det edb-baserede net ANIMO (meddelt under nummer C(2017) 8316)  ( 1 )

78

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2317 af 13. december 2017 om anerkendelse af den frivillige ordning »Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet« til dokumentation af overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF

79

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2318 af 13. december 2017 om ækvivalensen af de retlige og tilsynsmæssige rammer, der finder anvendelse på finansielle markeder i Australien i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU ( 1 )

81

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2319 af 13. december 2017 om ækvivalensen af de retlige og tilsynsmæssige rammer, der finder anvendelse på anerkendte børsvirksomheder i Det Særlige Administrative Område Hongkong i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU ( 1 )

87

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2320 af 13. december 2017 om ækvivalensen af USA's retlige og tilsynsmæssige rammer for nationale værdipapirbørser og alternative handelssystemer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU ( 1 )

94

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top