Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:287:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 287, 4. november 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 287

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

60. årgang
4. november 2017


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1983 af 27. oktober 2017 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

1

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1984 af 24. oktober 2017 om fastsættelse, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 om fluorholdige drivhusgasser, af referenceværdier for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2020 for hver producent eller importør, der fra den 1. januar 2015 lovligt har markedsført hydrofluorcarboner som indberettet i medfør af nævnte forordning (meddelt under nummer C(2017) 7080)

4

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1985 af 31. oktober 2017 om tilladelse til revision af målene for det centrale præstationsområde omkostningseffektivitet for 2017, 2018 og 2019 for luftfartstjenester i Malta, Bulgarien og Polen i overensstemmelse med artikel 17, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 (meddelt under nummer C(2017) 7121)  ( 1 )

28

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/31/EF af 23. april 2009 om geologisk lagring af kuldioxid og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF, 2001/80/EF, 2004/35/EF, 2006/12/EF, 2008/1/EF og forordning (EF) nr. 1013/2006 ( EUT L 140 af 5.6.2009 )

31

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 af 25. november 2015 om nye fødevarer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/2001 ( EUT L 327 af 11.12.2015 )

31

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top