EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:253:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 253, 30. september 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 253

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

60. årgang
30. september 2017


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2017/1777 af 29. september 2017 om ændring af bilag II, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdier for Bacillus amyloliquefaciens stamme FZB24, Bacillus amyloliquefaciens stamme MBI 600, leret trækul, dichlorprop-P, ethephon, etridiazol, flonicamid, fluazifop-P, hydrogenperoxid, metaldehyd, penconazol, spinetoram, tau-fluvalinat og Urtica spp. i eller på visse produkter ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1778 af 29. september 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 891/2009 for så vidt angår visse bestemmelser gældende for den første delperiode i importtoldkontingentperioden 2017/18 for sukker og ordningen for heltidsraffinaderier

32

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2017/1779 af 29. maj 2017 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det associeringsråd, der er etableret ved Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side, for så vidt angår vedtagelsen af en henstilling om prioriteterne for partnerskabet mellem EU og Egypten

34

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse (FUSP) 2017/1780 af 18. september 2017 om udnævnelse af missionschefen for Den Europæiske Unions FSFP-mission i Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2017)

37

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Meddelelse til læseren

38

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2017/1549 af 14. september 2017 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed ( EUT L 237 af 15.9.2017 )

39

 

*

Berigtigelse til Rådets afgørelse (FUSP) 2017/1561 af 14. september 2017 om ændring af afgørelse 2014/145/FUSP om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed ( EUT L 237 af 15.9.2017 )

40

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top