Help Print this page 

Document L:2017:209:TOC

Title and reference
Den Europæiske Unions Tidende, L 209, 12. august 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 209

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

60. årgang
12. august 2017


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1464 af 2. juni 2017 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1215/2009 for så vidt angår handelsindrømmelser til Kosovo efter ikrafttrædelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Kosovo på den anden side ( *1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1465 af 9. august 2017 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

5

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1466 af 11. august 2017 om åbning og forvaltning af EU-toldkontingenter for vin med oprindelse i Kosovo ( *1 )

8

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1467 af 11. august 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 1255/2010 for så vidt angår importtoldkontingenterne for »baby beef«-produkter med oprindelse i Kosovo ( *1 )

13

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1468 af 11. august 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 354/2011 om åbning og forvaltning af EU-toldkontingenter for visse fisk og fiskevarer med oprindelse i Bosnien og Hercegovina

15

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1469 af 11. august 2017 om fastsættelse af et standardiseret præsentationsformat for dokumentet med oplysninger om forsikringsproduktet ( 1 )

19

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2017/1470 af 2. februar 2017 om Frankrigs støtteordninger SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) til fordel for busselskaber i regionen Île-de-France (meddelt under nummer C(2017) 439)  ( 1 )

24

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2017/1471 af 10. august 2017 om ændring af afgørelse 2013/162/EU for at revidere medlemsstaternes årlige emissionstildelinger for perioden fra 2017 til 2020 (meddelt under nummer C(2017) 5556)

53

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) 2017/1084 af 14. juni 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 651/2014 for så vidt angår støtte til havne- og lufthavnsinfrastruktur, anmeldelsestærskler for støtte til kultur og bevarelse af kulturarv samt støtte til sportsinfrastruktur og multifunktionel infrastruktur til rekreative aktiviteter samt regionale driftsstøtteordninger for regionerne i den yderste periferi og om ændring af forordning (EU) nr. 702/2014 for så vidt angår beregning af støtteberettigede omkostninger ( EUT L 156 af 20.6.2017 )

56

 


 

(*1)   Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244/1999 og Den Internationale Domstols udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.

 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top