Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:208:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 208, 11. august 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 208

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

60. årgang
11. august 2017


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1447 af 31. juli 2017 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Limone Interdonato Messina (BGB))

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2017/1448 af 7. august 2017 om forbud mod fiskeri efter rødfisk i NAFO 3M fra fartøjer, der fører en EU-medlemsstats flag

3

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2017/1449 af 7. august 2017 om midlertidigt forbud mod fiskeri efter kuller i EU-farvande og internationale farvande i Vb og VIa fra fartøjer, der fører spansk flag

5

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2017/1450 af 7. august 2017 om midlertidigt forbud mod fiskeri efter lange i IIIa samt i EU-farvande i IIIbcd fra fartøjer, der fører dansk flag

7

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2017/1451 af 7. august 2017 om midlertidigt forbud mod fiskeri efter torsk i VIIa fra fartøjer, der fører belgisk flag

9

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2017/1452 af 7. august 2017 om midlertidigt forbud mod fiskeri efter berycider i EU-farvande og internationale farvande i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV fra fartøjer, der fører spansk flag

11

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2017/1453 af 9. august 2017 om forbud mod fiskeri efter sort sabelfisk i EU-farvande og internationale farvande i afsnit VIII, IX og X fra fartøjer, der fører spansk flag

13

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1454 af 10. august 2017 om fastsættelse af de tekniske formater for indberetning fra medlemsstaterne i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014

15

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1455 af 10. august 2017 om ikke-fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet picoxystrobin, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

28

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1456 af 10. august 2017 om ændring af Rådets forordning (EU) 2016/44 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen

31

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1457 af 10. august 2017 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 329/2007 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

33

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2017/1458 af 10. august 2017 om gennemførelse af afgørelse (FUSP) 2015/1333 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen

36

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2017/1459 af 10. august 2017 om gennemførelse af afgørelse (FUSP) 2016/849 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

38

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1460 af 8. august 2017 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2008 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af lumpy skin disease i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2017) 5471)  ( 1 )

42

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1461 af 8. august 2017 om ændring af bilag II til beslutning 2007/777/EF for så vidt angår listen over tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at importere kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til Unionen (meddelt under nummer C(2017) 5472)  ( 1 )

46

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1462 af 10. august 2017 om anerkendelse af den frivillige ordning »REDcert« til dokumentation af overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF

51

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Afgørelse nr. 1/2017 truffet af Det Særlige Cariforum-EU-Udvalg for Toldsamarbejde og Handelslettelser af 7. juli 2017 om en undtagelse fra oprindelsesreglerne i protokol I til den økonomiske partnerskabsaftale mellem Cariforumlandene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side for at tage hensyn til Den Dominikanske Republiks særlige situation vedrørende visse tekstilvarer [2017/1463]

53

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/458 af 15. marts 2017 om ændring af forordning (EU) 2016/399, for så vidt angår en styrkelse af kontrollen i relevante databaser ved de ydre grænser ( EUT L 74 af 18.3.2017 )

57

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top