EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:205:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 205, 8. august 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 205

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

60. årgang
8. august 2017


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1430 af 18. maj 2017 om supplerende regler til Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 om EU-varemærker og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 og (EF) nr. 216/96

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1431 af 18. maj 2017 om nærmere regler for gennemførelse af visse bestemmelser i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 om EU-varemærker

39

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2017/1432 af 7. august 2017 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler for så vidt angår kriterierne for godkendelse af lavrisikoaktivstoffer ( 1 )

59

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1433 af 7. august 2017 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Štajerski hmelj (BGB))

63

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1434 af 7. august 2017 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 8. august 2017

65

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2017/1435 af 17. juli 2017 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i associeringsrådet nedsat ved associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side, til vedtagelsen af associeringsdagsordenen mellem EU og Republikken Moldova

68

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2017/1436 af 1. december 2015 om statsstøtte til Lynemouth-værkets konvertering til biomasse SA.38762 (2015/C), som Det Forenede Kongerige påtænker at tildele (meddelt under nummer C(2015) 8441)  ( 1 )

70

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1437 af 4. august 2017 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for afrikansk svinepest i Tjekkiet (meddelt under nummer C(2017) 5418)  ( 1 )

87

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1438 af 4. august 2017 om ændring af beslutning 2007/131/EF om at muliggøre samordnet anvendelse i Fællesskabet af frekvensressourcerne til udstyr, der benytter ultrabredbåndsteknologi (meddelt under nummer C(2017) 5456)  ( 1 )

89

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top