EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:190:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 190, 21. juli 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 190

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

60. årgang
21. juli 2017


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1352 af 18. april 2017 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/98 om gennemførelse af Unionens internationale forpligtelser som omhandlet i artikel 15, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 i henhold til den internationale konvention om bevarelse af tunfiskebestanden i Atlanterhavet og konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordvestlige Atlanterhav

1

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1353 af 19. maj 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 607/2009 for så vidt angår druesorter og synonymer herfor, der kan anføres ved mærkningen af vin

5

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1354 af 20. juli 2017 om præcisering af, hvorledes de oplysninger, der er omhandlet i artikel 10, stk. 10, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU, skal angives ( 1 )

7

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1355 af 20. juli 2017 om minimumssalgsprisen for skummetmælkspulver i forbindelse med den 11. dellicitation i den licitationsprocedure, der blev indledt ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/2080

11

 

 

AFGØRELSER

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse (FUSP) 2017/1356 af 18. juli 2017 om udnævnelse af den øverstbefalende for EU-styrken i Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster (Atalanta) og om ophævelse af afgørelse (FUSP) 2017/321 (ATALANTA/2/2017)

12

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1357 af 19. juli 2017 om offentliggørelse med en begrænsning i Den Europæiske Unions Tidende af referencen for standard EN 60335-2-9:2003, senest ændret ved A13:2010, om særlige bestemmelser for grillapparater, brødristere og lignende transportable kogeapparater i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 (meddelt under nummer C(2017) 3168)

14

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1358 af 20. juli 2017 om udpegning af IKT-tekniske specifikationer, der kan henvises til i forbindelse med offentlige udbud ( 1 )

16

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2017/1359 af 18. maj 2017 om ændring af afgørelse (EU) 2016/948 om indførelse af programmet til opkøb af virksomhedsobligationer (ECB/2017/13)

20

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2017/1360 af 18. maj 2017 om ændring af afgørelse ECB/2014/40 om indførelse af det tredje program vedrørende køb af særligt dækkede obligationer (ECB/2017/14)

22

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2017/1361 af 18. maj 2017 om ændring af afgørelse (EU) 2015/5 om indførelse af programmet vedrørende køb af værdipapirer af asset-backed typen (ECB/2017/15)

24

 

 

RETNINGSLINJER

 

*

Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2017/1362 af 18. maj 2017 om ændring af retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelse af Eurosystemets pengepolitiske ramme (ECB/2017/12)

26

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top