EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:182:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 182, 13. juli 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 182

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

60. årgang
13. juli 2017


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1259 af 19. juni 2017 om erstatning af bilag I, II, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 861/2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

1

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1260 af 19. juni 2017 om erstatning af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1896/2006 om indførelse af en europæisk betalingspåkravsprocedure

20

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2017/1261 af 12. juli 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår en alternativ metode til forarbejdning af visse former for afsmeltet fedt ( 1 )

31

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2017/1262 af 12. juli 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår brugen af husdyrgødning som brændsel i brændingsanlæg ( 1 )

34

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1263 af 12. juli 2017 om ajourføring af listen over invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan, som fastsat i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1141 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014

37

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1264 af 12. juli 2017 om fastsættelse af den tildelingskoefficient, der skal anvendes på importlicensansøgninger indgivet fra 30. juni til 7. juli 2017 inden for rammerne af det toldkontingent for majs, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 969/2006

40

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1265 af 11. juli 2017 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2017) 4686)  ( 1 )

42

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top