Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:177:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 177, 8. juli 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 177

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

60. årgang
8. juli 2017


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1227 af 20. marts 2017 om betingelser for klassificering uden prøvning af laminerede limtræsprodukter omfattet af den harmoniserede standard EN 14080 og produkter af fingerskarret konstruktionstræ omfattet af den harmoniserede standard EN 15497 med hensyn til reaktion ved brand og om ændring af beslutning 2005/610/EF ( 1 )

1

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1228 af 20. marts 2017 om betingelser for klassificering uden prøvning af puds til udvendig og indvendig brug på basis af organiske bindemidler omfattet af den harmoniserede standard EN 15824 og mørtel til murværk og puds omfattet af den harmoniserede standard EN 998-1 med hensyn til reaktion ved brand ( 1 )

4

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1229 af 3. maj 2017 om berigtigelse af visse sprogudgaver af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1333/2011 om handelsnormer for bananer, bestemmelser for kontrollen med, at disse handelsnormer overholdes og bestemmelser for så vidt angår meddelelser i banansektoren

6

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1230 af 31. maj 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på yderligere at præcisere de yderligere objektive kriterier, som skal være opfyldt for anvendelsen af en præferencesats for ind- eller udgående pengestrømme ved grænseoverskridende uudnyttede kredit- eller likviditetsfaciliteter i en koncern eller en institutsikringsordning ( 1 )

7

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1231 af 6. juni 2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/1153 om fastsættelse af en metode til at bestemme de nødvendige korrelationsparametre til at afspejle ændringen i den lovpligtige prøvningsprocedure med henblik på at afklare proceduremæssige elementer og om ændring af forordning (EU) nr. 1014/2010 ( 1 )

11

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1232 af 3. juli 2017 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

23

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1233 af 3. juli 2017 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

26

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1234 af 3. juli 2017 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

29

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1235 af 6. juli 2017 om 270. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til ISIL- (Da'esh) og Al-Qaida-organisationerne

32

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1236 af 7. juli 2017 om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår kalenderåret 2017

34

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2017/1237 af 7. juli 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår en grænseværdi for hydrogencyanid i uforarbejdede hele, stødte, formalede, knækkede eller hakkede abrikoskerner, der markedsføres til den endelige forbruger ( 1 )

36

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1238 af 7. juli 2017 om at gøre importen af visse varer af rustbestandigt stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina til genstand for registrering

39

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1239 af 6. juli 2017 om anerkendelse af Etiopien i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/106/EF for så vidt angår ordningerne for uddannelse og udstedelse af kvalifikationsbeviser til søfarende (meddelt under nummer C(2017) 4555)  ( 1 )

43

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1240 af 7. juli 2017 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 om beskyttelsesforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2017) 4896)  ( 1 )

45

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top