EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:173:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 173, 6. juli 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 173

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

60. årgang
6. juli 2017


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2017/1200 af 5. juli 2017 om afvisning af visse andre sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed ( 1 )

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2017/1201 af 5. juli 2017 om afvisning af en anden sundhedsanprisning af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed ( 1 )

4

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2017/1202 af 5. juli 2017 om afvisning af visse andre sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed ( 1 )

6

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2017/1203 af 5. juli 2017 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 for så vidt angår organisk silicium (monomethylsilantriol) og calciumsalte af phosphoryloligosaccharider (POs-Ca®) tilsat til fødevarer og anvendt ved fremstilling af kosttilskud ( 1 )

9

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1204 af 5. juli 2017 om berigtigelse af den slovakiske sprogudgave af gennemførelsesforordning (EU) 2015/2403 om fælles retningslinjer for deaktiveringsstandarder og deaktiveringsteknikker med henblik på at sikre, at deaktiverede skydevåben er gjort definitivt ubrugelige ( 1 )

12

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1205 af 5. juli 2017 om fastsættelse af en tildelingskoefficient for de mængder, der er omfattet af de ansøgninger om importlicens, som er indgivet i perioden 23. juni 2017 til 30. juni 2017, inden for rammerne af de toldkontingenter for visse kornarter med oprindelse i Ukraine, der blev åbnet ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/2081

13

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2017/1206 af 4. juli 2017 om fastsættelse af de finansielle bidrag, medlemsstaterne skal betale til Den Europæiske Udviklingsfond, herunder anden tranche for 2017

15

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1207 af 4. juli 2017 om forlængelse af tilladelsen til markedsføring af genetisk modificeret MON 810-majs (MON-ØØ81Ø-6), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (meddelt under nummer C(2017) 4453)  ( 1 )

18

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1208 af 4. juli 2017 om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret GHB119-bomuld (BCS-GHØØ5-8), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (meddelt under nummer C(2017) 4457)  ( 1 )

23

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1209 af 4. juli 2017 om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21-majs og genetisk modificeret majs, der kombinerer to, tre eller fire af begivenhederne Bt11, 59122, MIR604, 1507 og GA21, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (meddelt under nummer C(2017) 4460)  ( 1 )

28

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1210 af 4. juli 2017 om identifikation af bis-(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP), dibutylphthalat (DBP), benzylbutylphthalat (BBP) og diisobutylphthalat (DIBP) som særligt problematiske stoffer i henhold til artikel 57, litra f), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (meddelt under nummer C(2017) 4462)  ( 1 )

35

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1211 af 4. juli 2017 om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913-bomuld (DAS-24236-5 × DAS-21Ø23-5 × MON-88913-8), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (meddelt under nummer C(2017) 4495)  ( 1 )

38

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1212 af 4. juli 2017 om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret DAS-40278-9-majs, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (meddelt under nummer C(2017) 4503)  ( 1 )

43

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1213 af 4. juli 2017 om oprettelse af Integrated Structural Biology som et europæisk konsortium for en forskningsinfrastruktur (Instruct-ERIC) (meddelt under nummer C(2017) 4507)

47

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top