Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:170:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 170, 1. juli 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 170

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

60. årgang
1. juli 2017


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2017/1163 af 20. juni 2017 om indgåelse på Unionens og dens medlemsstaters vegne af protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Bosnien-Hercegovina på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2017/1164 af 22. juni 2017 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for acrinathrin, metalaxyl og thiabendazol i eller på visse produkter ( 1 )

3

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1165 af 20. april 2017 om midlertidige ekstraordinære støtteforanstaltninger for producenter af visse frugter

31

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1166 af 26. juni 2017 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

47

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1167 af 26. juni 2017 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

50

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1168 af 26. juni 2017 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

53

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1169 af 26. juni 2017 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

56

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1170 af 26. juni 2017 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

59

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1171 af 30. juni 2017 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af melamin med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036

62

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1172 af 30. juni 2017 om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 for så vidt angår kontrolforanstaltninger i forbindelse med hampdyrkning

87

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2017/1173 af 26. juni 2017 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg til en ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder (Budgetpost 04 03 01 03)

89

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse (FUSP) 2017/1174 af 13. juni 2017 om forlængelse af mandatet for missionschefen for Den Europæiske Unions FSFP-mission i Niger (EUCAP Sahel Niger) (EUCAP Sahel Niger/1/2017)

92

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse (FUSP) 2017/1175 af 26. juni 2017 om accept af tredjelandes bidrag til Den Europæiske Unions militære FSFP-uddannelsesmission i Den Centralafrikanske Republik (EUTM RCA) (EUTM RCA/3/2017)

93

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse (FUSP) 2017/1176 af 26. juni 2017 om udnævnelse af den øverstbefalende for EU-missionen for Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af Malis væbnede styrker (EUTM Mali) (EUTM Mali/1/2017)

94

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse (FUSP) 2017/1177 af 26. juni 2017 om udnævnelse af den øverstbefalende for EU-missionen for Den Europæiske Unions militære FSFP-uddannelsesmission i Den Centralafrikanske Republik (EUTM RCA) (EUTM RCA/2/2017)

96

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1178 af 2. juni 2017 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2008 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af lumpy skin disease i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2017) 3624)  ( 1 )

98

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Afgørelse nr. 1/2017 af 16. juni 2017 truffet af det blandede udvalg, der er nedsat i henhold til aftalen om gensidig anerkendelse mellem Det Europæiske Fællesskab og Canada, om opførelse af et overensstemmelsesvurderingsorgan på listen i sektorbilaget om teleterminaludstyr, informationsteknologisk udstyr og radiosendere [2017/1179]

103

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top