EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:156:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 156, 20. juni 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 156

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

60. årgang
20. juni 2017


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2017/1084 af 14. juni 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 651/2014 for så vidt angår støtte til havne- og lufthavnsinfrastruktur, anmeldelsestærskler for støtte til kultur og bevarelse af kulturarv samt støtte til sportsinfrastruktur og multifunktionel infrastruktur til rekreative aktiviteter samt regionale driftsstøtteordninger for regionerne i den yderste periferi og om ændring af forordning (EU) nr. 702/2014 for så vidt angår beregning af støtteberettigede omkostninger ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1085 af 19. juni 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 891/2009 om åbning og forvaltning af visse fællesskabstoldkontingenter for sukker

19

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1086 af 19. juni 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 634/2007 for så vidt angår karakteristikaene for selenomethionin produceret af Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 ( 1 )

22

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2017/1087 af 19. juni 2017 om ændring af afgørelse 2014/386/FUSP om restriktive foranstaltninger som reaktion på den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol

24

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2017/1088 af 24. marts 2017 om statsstøttesag SA. 35484 (2013/C) (ex SA. 35484 (2012/NN)) vedrørende visse forskningsrelaterede delforanstaltninger, der finansieres i henhold til lovgivning om mælk og fedtstoffer (meddelt under nummer C(2017) 1863)

25

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1089 af 16. juni 2017 om ændring af bilag II til beslutning 2006/766/EF for så vidt angår optagelsen af den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, Georgien og Republikken Kiribati på listen over tredjelande og områder, hvorfra det er tilladt at importere visse fiskevarer til konsum (meddelt under nummer C(2017) 4049)  ( 1 )

34

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/850/EU af 12. december 2011 om de nærmere regler for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/107/EF og 2008/50/EF om gensidig udveksling af information og rapportering om luftkvaliteten ( EUT L 335 af 17.12.2011 )

36

 

*

Berigtigelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/63 af 21. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU for så vidt angår ex ante-bidrag til afviklingsfinansieringsordninger ( EUT L 11 af 17.1.2015 )

38

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top