EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:153:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 153, 16. juni 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 153

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

60. årgang
16. juni 2017


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1005 af 15. juni 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende formatet og tidsfristerne for meddelelser om og offentliggørelse af suspension og fjernelse af finansielle instrumenter fra handelen i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1006 af 15. juni 2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1206/2012 for så vidt angår ændring af produktionsstammen for præparatet af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Aspergillus oryzae (DSM 10287) som fodertilsætningsstof til slagtefjerkræ, fravænnede smågrise og slagtesvin (indehaver af godkendelsen er DSM Nutritional Products Ltd.) ( 1 )

9

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1007 af 15. juni 2017 om godkendelse af et præparat af lecithiner som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter ( 1 )

13

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1008 af 15. juni 2017 om godkendelse af et præparat af Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 og Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger (indehaver af godkendelse JHJ Ltd) ( 1 )

16

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2017/1009 af 13. marts 2017 om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU vedrørende en undtagelse for cadmium og bly i filterglas og glas til brug som reflektansstandarder ( 1 )

21

 

*

Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2017/1010 af 13. marts 2017 om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU vedrørende en undtagelse for bly i lejebøsninger og lejepander til visse kølemiddelkompressorer ( 1 )

23

 

*

Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2017/1011 af 15. marts 2017 om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU vedrørende en undtagelse for bly i hvidt glas til optiske anvendelser ( 1 )

25

 

 

AFGØRELSER

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse (FUSP) 2017/1012 af 13. juni 2017 om forlængelse af mandatet for missionschefen for Den Europæiske Unions retsstatsmission i Kosovo (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/1/2017) ( *1 )

27

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1013 af 30. marts 2017 om udformning af den standardformular til rapportering, der er omhandlet i artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 (meddelt under nummer C(2017) 1927)  ( 1 )

28

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1014 af 15. juni 2017 om offentliggørelse af referencerne for standarderne EN 13869:2016 om krav til børnesikring af lightere og EN 13209-2:2015 om krav til bæreseler i Den Europæiske Unions Tidende i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF ( 1 )

36

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1015 af 15. juni 2017 om de enkelte medlemsstaters drivhusgasemissioner for 2014 som omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 406/2009/EF

38

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

 

(*1)   Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med UNSCR 1244 (1999) og ICJ's udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top