EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:146:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 146, 9. juni 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 146

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

60. årgang
9. juni 2017


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) 2017/964 af 8. juni 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran

1

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2017/965 af 8. juni 2017 om gennemførelse af artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2580/2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/150

6

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/966 af 1. juni 2017 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Connemara Hill Lamb/Uain Sléibhe Chonamara (BGB))

8

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/967 af 8. juni 2017 om midlertidig undtagelse af Kap Verde fra reglerne om præferenceoprindelse i delegeret forordning (EU) 2015/2446 hvad angår tilberedt eller konserveret filet af tun

10

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/968 af 8. juni 2017 om midlertidig undtagelse af Kap Verde fra reglerne om præferenceoprindelse i delegeret forordning (EU) 2015/2446 hvad angår tilberedte eller konserverede makrelfileter og tilberedte eller konserverede fileter af fregattun eller fregatmakrel

13

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/969 af 8. juni 2017 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af visse varmvalsede flade produkter af jern og ulegeret stål eller andre former for legeret stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/649 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse varmvalsede flade produkter af jern og ulegeret stål eller andre former for legeret stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina

17

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/970 af 8. juni 2017 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 329/2007 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

129

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2017/971 af 8. juni 2017 om fastlæggelse af ordningerne for planlægning og gennemførelse af EU's FSFP-militærmissioner uden udøvende beføjelser og om ændring af afgørelse 2010/96/FUSP om Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af somaliske sikkerhedsstyrker, 2013/34/FUSP om Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af Malis væbnede styrker (EUTM Mali) og (FUSP) 2016/610 om Den Europæiske Unions militære FSFP-uddannelsesmission i Den Centralafrikanske Republik (EUTM RCA)

133

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2017/972 af 8. juni 2017 om ajourføring og ændring af listen over personer, grupper og enheder, som er omfattet af artikel 2, 3 og 4 i fælles holdning 2001/931/FUSP om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme, og om ændring af afgørelse (FUSP) 2017/154

139

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2017/973 af 8. juni 2017 om ændring af fælles aktion 2008/124/FUSP om Den Europæiske Unions retsstatsmission i Kosovo (EULEX KOSOVO) ( *1 )

141

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2017/974 af 8. juni 2017 om ændring af afgørelse 2010/413/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran

143

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2017/975 af 8. juni 2017 om gennemførelse af afgørelse (FUSP) 2016/849 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

145

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/976 af 7. juni 2017 om godkendelse af afgørelsen om undtagelse i henhold til artikel 9 i Rådets direktiv 96/67/EF vedrørende udførelse af visse ground handling-ydelser i Tallinn lufthavn (AS Tallinna Lennujaam) (meddelt under nummer C(2017) 3798)

150

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/977 af 8. juni 2017 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 om beskyttelsesforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2017) 3962)  ( 1 )

155

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2017/907 af 29. maj 2017 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien ( EUT L 139 af 30.5.2017 )

159

 

*

Berigtigelse til Rådets afgørelse (FUSP) 2017/917 af 29. maj 2017 om ændring af afgørelse 2013/255/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien ( EUT L 139 af 30.5.2017 )

159

 


 

(*1)   Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med UNSCR 1244 (1999) og ICJ's udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.

 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top