EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:128:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 128, 19. maj 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 128

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

60. årgang
19. maj 2017


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Aftale i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1017 af 25. juni 2015 om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning og Den Europæiske Portal for Investeringsprojekter og om ændring af forordning (EU) nr. 1291/2013 og (EU) nr. 1316/2013 — Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/854 af 18. maj 2017 om beskyttelse, jf. artikel 99 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning EU nr. 1308/2013, af betegnelsen »Darnibole (BOB)«

9

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/855 af 18. maj 2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstoffet diflubenzuron ( 1 )

10

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/856 af 18. maj 2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstoffet fluroxypyr ( 1 )

14

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/857 af 18. maj 2017 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

17

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/858 af 18. maj 2017 om minimumssalgsprisen for skummetmælkspulver i forbindelse med den 9. dellicitation i den licitationsprocedure, der blev indledt ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/2080

19

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2017/859 af 11. maj 2017 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg til en ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder (Budgetpost 02.03.01 »Det indre marked« og budgetpost 02.03.04 »Værktøjer til forvaltning af det indre marked«)

20

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2017/860 af 11. maj 2017 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg til en ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder (budgetpost 33.02.03.01)

23

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2017/861 af 11. maj 2017 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg, til en ændring af EØS-aftalens protokol 3 om de varer, der er omhandlet i aftalens artikel 8, stk. 3, litra b)

25

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/862 af 17. maj 2017 om fastlæggelse af dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved genindførsel af heste, der er registreret med henblik på konkurrencer, efter midlertidig udførsel til Turkmenistan, om ændring af bilag I til beslutning 93/195/EØF for så vidt angår oplysninger om Turkmenistan og om ændring af bilag I til beslutning 2004/211/EF for så vidt angår oplysninger om Turkmenistan i listen over tredjelande og dele deraf, hvorfra import til Unionen af levende dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien tillades (meddelt under nummer C(2017) 3207)  ( 1 )

55

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/863 af 18. maj 2017 om ajourføring af opensource-softwarelicensen EUPL for yderligere at lette udveksling og genbrug af software udviklet af offentlige myndigheder

59

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top