EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:113:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 113, 29. april 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 113

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

60. årgang
29. april 2017


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelse mellem Den Europæiske Union og Peru af tillægsprotokollen til handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/747 af 17. december 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 806/2014 for så vidt angår kriterierne vedrørende beregning af ex ante-bidrag og om de omstændigheder og betingelser, under hvilke betalingen af ekstraordinære ex post-bidrag kan udsættes helt eller delvist ( 1 )

2

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/748 af 14. december 2016 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 for at tage højde for udviklingen i massen af nye lette erhvervskøretøjer, der blev registreret i 2013, 2014 og 2015 ( 1 )

9

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/749 af 24. februar 2017 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/755 for så vidt angår fjernelse af Kasakhstan fra listen over lande i bilag I dertil

11

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/750 af 24. februar 2017 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 673/2005 om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater

12

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/751 af 16. marts 2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 og (EU) 2016/1178 for så vidt angår fristen for overholdelse af clearingforpligtelser for visse modparter, der handler med OTC-derivater ( 1 )

15

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2017/752 af 28. april 2017 om ændring og berigtigelse af forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer ( 1 )

18

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/753 af 28. april 2017 om fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet cyhalofop-butyl, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

24

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/754 af 28. april 2017 om åbning og forvaltning af EU-toldkontingenter for visse forarbejdede landbrugsvarer og andre landbrugsvarer med oprindelse i Ecuador

28

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/755 af 28. april 2017 om fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet mesosulfuron, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

35

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/756 af 28. april 2017 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

40

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/757 af 28. april 2017 om udstedelse af importlicenser for ris i forbindelse med de toldkontingenter, der ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 1273/2011 blev åbnet for delperioden april 2017

42

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2017/758 af 25. april 2017 om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne ved det ottende møde i partskonferencen under Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte, for så vidt angår forslaget om ændring af bilag A, B og C

45

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/759 af 28. april 2017 om de fælles protokoller og dataformater, som luftfartsselskaberne skal benytte ved videregivelse af passagerlisteoplysninger (PNR-oplysninger) til passageroplysningsenhederne (PIU)

48

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2017/760 af 24. april 2017 om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2017 (ECB/2017/11)

52

 

 

HENSTILLINGER

 

*

Kommissionens henstilling (EU) 2017/761 af 26. april 2017 om den europæiske søjle for sociale rettigheder

56

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EU) 2016/1103 af 24. juni 2016 om indførelse af et forstærket samarbejde på området for kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende formueforholdet mellem ægtefæller ( EUT L 183 af 8.7.2016 )

62

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EU) 2016/1104 af 24. juni 2016 om indførelse af et forstærket samarbejde på området for kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende de formueretlige virkninger af registrerede partnerskaber ( EUT L 183 af 8.7.2016 )

62

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top