EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:097:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 97, 8. april 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 97

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

60. årgang
8. april 2017


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2017/668 af 27. juni 2016 om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af tillægsprotokollen til handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/669 af 16. december 2016 om berigtigelse af den bulgarske, den estiske, den franske, den græske, den kroatiske, den litauiske, den maltesiske, den rumænske, den slovakiske, den svenske og den tjekkiske sprogudgave af delegeret forordning (EU) 2015/35 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) ( 1 )

3

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/670 af 31. januar 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 251/2014 for så vidt angår de produktionsprocesser, der er godkendt til fremstilling af aromatiserede vinprodukter

5

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2017/671 af 7. april 2017 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af clothianidin og thiamethoxam i eller på visse produkter ( 1 )

9

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/672 af 7. april 2017 om godkendelse af en anden sundhedsanprisning af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed, og om ændring af forordning (EU) nr. 432/2012 ( 1 )

24

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/673 af 7. april 2017 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

27

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2017/674 af 3. april 2017 om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne på det ottende møde i partskonferencen under Rotterdamkonventionen, til ændringerne af bilag III til Rotterdamkonventionen om proceduren for forudgående informeret samtykke for visse farlige kemikalier og pesticider i international handel

29

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/675 af 7. april 2017 om foranstaltninger mod indslæbning i Unionen af mund- og klovesygesygevirus fra Algeriet (meddelt under nummer C(2017) 2432)  ( 1 )

31

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top