Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:090:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 90, 4. april 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 90

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

60. årgang
4. april 2017


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2017/628 af 3. april 2017 om gennemførelse af artikel 15, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1352/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Yemen

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/629 af 23. marts 2017 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Mogette de Vendée (BGB))

5

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/630 af 3. april 2017 om 264. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til ISIL- (Da'esh) og Al-Qaida-organisationerne

6

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/631 af 3. april 2017 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

8

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2017/632 af 3. april 2017 om ændring af afgørelse 2014/129/FUSP om fremme af det europæiske net af uafhængige ikkespredningstænketanke til støtte for gennemførelsen af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben

10

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2017/633 af 3. april 2017 til støtte for FN's handlingsprogram om forebyggelse, bekæmpelse og afskaffelse af alle aspekter ved ulovlig handel med håndvåben og lette våben

12

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2017/634 af 3. april 2017 om gennemførelse af afgørelse 2014/932/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Yemen

22

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 af 28. april 2016 om lister over tredjelande, dele af tredjelande og områder, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel til Unionen af visse animalske produkter til konsum, om krav vedrørende udstedelse af certifikater, om ændring af forordning (EF) nr. 2074/2005 og om ophævelse af beslutning 2003/812/EF ( EUT L 126 af 14.5.2016 )

26

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top