Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:073:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 73, 18. marts 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 73

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

60. årgang
18. marts 2017


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2017/470 af 28. februar 2017 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om oprindelseskumulation mellem Den Europæiske Union, Schweiz, Norge og Tyrkiet inden for rammerne af Den Europæiske Unions generelle præferenceordning

1

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2017/471 af 28. februar 2017 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om oprindelseskumulation mellem Den Europæiske Union, Schweiz, Norge og Tyrkiet inden for rammerne af Den Europæiske Unions generelle præferenceordning

3

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/472 af 15. marts 2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/2080 for så vidt angår perioderne for afgivelse af bud

5

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/473 af 17. marts 2017 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

7

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/474 af 17. marts 2017 om fastsættelse af tildelingskoefficienten for de mængder, der er omfattet af ansøgninger om importlicens, som er indgivet i perioden 1. til 7. marts 2017, inden for rammerne af de toldkontingenter for fjerkrækød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 533/2007

9

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/475 af 17. marts 2017 om fastsættelse af tildelingskoefficienten for de mængder, der er omfattet af ansøgninger om importlicens, som er indgivet i perioden 1.-7. marts 2017, og om fastsættelse af de mængder, som skal overføres til mængden for delperioden 1. juli til 30. september 2017 inden for rammerne af de toldkontingenter for fjerkrækød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 1385/2007

11

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2017/476 af 3. marts 2017 om beskikkelse af et medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg efter indstilling fra Storhertugdømmet Luxembourg

14

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2017/477 af 3. marts 2017 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det samarbejdsråd, der er oprettet i henhold til den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Kasakhstan på den anden side, for så vidt angår tilrettelæggelsen af arbejdet i samarbejdsrådet, samarbejdsudvalget, specialiserede underudvalg og andre organer

15

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/478 af 16. marts 2017 om fritagelse af en række medlemsstater for forpligtelsen til for visse arters vedkommende at anvende Rådets direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 1999/105/EF, 2002/54/EF, 2002/55/EF og 2002/57/EF om henholdsvis handel med frø af foderplanter, handel med sædekorn, handel med vegetativt formeringsmateriale af vin, markedsføring af forstligt formeringsmateriale, handel med bederoefrø, handel med grøntsagsfrø og handel med frø af olie- og spindplanter og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2010/680/EU (meddelt under nummer C(2017) 1662)  ( 1 )

29

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top