EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:050:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 50, 28. februar 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 50

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

60. årgang
28. februar 2017


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) 2017/330 af 27. februar 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 329/2007 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

1

 

*

Rådets forordning (EU) 2017/331 af 27. februar 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 765/2006 om restriktive foranstaltninger over for Belarus

9

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/332 af 14. februar 2017 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Pistacchio Verde di Bronte (BOB))

11

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/333 af 14. februar 2017 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Schwäbische Spätzle/Schwäbische Knöpfle (BGB))

12

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2017/334 af 27. februar 2017 om ændring af den bulgarske, den estiske, den nederlandske og den tyske sprogudgave af forordning (EU) nr. 1321/2014 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der deltager i disse opgaver ( 1 )

13

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2017/335 af 27. februar 2017 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelsen af steviolglycosider (E 960) som sødestof i visse energireducerede konfektureprodukter ( 1 )

15

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/336 af 27. februar 2017 om indførelse af en endelig antidumpingtold og om endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse tykke plader af ulegeret stål eller andre former for legeret stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina

18

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/337 af 27. februar 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 1375/2007 om indførsel af restprodukter fra fremstilling af majsstivelse fra USA

42

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/338 af 27. februar 2017 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

45

 

 

AFGØRELSER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2017/339 af 14. december 2016 om mobilisering af margenen til uforudsete udgifter i 2016

47

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2017/340 af 14. december 2016 om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Tyskland

49

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2017/341 af 14. december 2016 om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Spanien — EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive

51

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2017/342 af 14. december 2016 om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til øjeblikkelige budgetforanstaltninger til afhjælpning af den aktuelle migrations-, flygtninge- og sikkerhedskrise

53

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2017/343 af 14. december 2016 om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til tilvejebringelse af bevillinger i Unionens almindelige budget for 2017 til udbetaling af forskud

55

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2017/344 af 14. december 2016 om anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2017

57

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2017/345 af 27. februar 2017 om ændring af afgørelse (FUSP) 2016/849 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

59

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2017/346 af 27. februar 2017 om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant for menneskerettigheder

66

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2017/347 af 27. februar 2017 om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant i Bosnien-Hercegovina

70

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2017/348 af 27. februar 2017 om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant i Kosovo ( *1 )

75

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2017/349 af 27. februar 2017 om ændring af afgørelse 2012/389/FUSP om Den Europæiske Unions kapacitetsopbyggende mission i Somalia (EUCAP Somalia)

80

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2017/350 af 27. februar 2017 om ændring af afgørelse 2012/642/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Hviderusland

81

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/351 af 24. februar 2017 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2017) 1261)  ( 1 )

82

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

 

(*1)   Denne betegnelse berører ikke holdningerne til status og er i overensstemmelse med UNSCR 1244 (1999) og ICJ's udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top