Help Print this page 

Document L:2017:043:TOC

Title and reference
Den Europæiske Unions Tidende, L 43, 21. februar 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 43

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

60. årgang
21. februar 2017


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/293 af 8. februar 2017 om registrering af visse betegnelser i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (West Wales Coracle Caught Salmon (BGB))

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2017/294 af 20. februar 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 748/2009 om en liste over luftfartøjsoperatører, som den 1. januar 2006 udførte eller derefter har udført en af luftfartsaktiviteterne i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF, med angivelse af den til hver luftfartøjsoperatør hørende administrerende medlemsstat ( 1 )

3

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/295 af 20. februar 2017 om ekstraordinære støtteforanstaltninger for fjerkrækødsmarkedet i Frankrig

196

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/296 af 20. februar 2017 om 260. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til ISIL- (Da'esh) og Al-Qaida-organisationerne

205

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/297 af 20. februar 2017 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

207

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2017/298 af 17. februar 2017 om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Centralasien

209

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2017/299 af 17. februar 2017 om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Sydkaukasus og krisen i Georgien

214

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2017/300 af 17. februar 2017 om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Afrikas Horn

219

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2017/301 af 17. februar 2017 om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Sahel

225

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/302 af 15. februar 2017 om fastsættelse af BAT (bedste tilgængelige teknik)-konklusioner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU for så vidt angår intensivt opdræt af fjerkræ eller svin (meddelt under nummer C(2017) 688)  ( 1 )

231

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top