Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:042:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 42, 18. februar 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 42

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

60. årgang
18. februar 2017


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) 2017/284 af 17. februar 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 314/2004 om visse restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/285 af 15. februar 2017 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

5

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/286 af 17. februar 2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/1613 for så vidt angår landbrugere i husdyrsektoren i de jordskælvsramte områder i Italien

7

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/287 af 17. februar 2017 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

9

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2017/288 af 17. februar 2017 om ændring af afgørelse 2011/101/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe

11

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2017/289 af 17. februar 2017 om ændring af afgørelse (FUSP) 2015/2005 om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant i Afghanistan

13

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/290 af 17. februar 2017 om ændring af afgørelse 2009/935/RIA, for så vidt angår listen over de tredjelande og organisationer, hvormed Europol skal indgå aftaler

17

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Afgørelse nr. 2/2016 truffet af Luftfartsudvalget EU/Schweiz, der er oprettet i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om luftfart af 8. december 2016 om erstatning af bilaget til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om luftfart [2017/291]

19

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) nr. 1357/2014 af 18. december 2014 om afløsning af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF om affald og om ophævelse af visse direktiver ( EUT L 365 af 19.12.2014 )

43

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF ( EUT L 173 af 12.6.2014 )

43

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top