Help Print this page 

Document L:2017:027:TOC

Title and reference
Den Europæiske Unions Tidende, L 27, 1. februar 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 27

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

60. årgang
1. februar 2017


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2017/160 af 20. januar 2017 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2017/161 af 31. januar 2017 om berigtigelse af den fransksprogede udgave af forordning (EU) nr. 139/2014 om fastsættelse af krav og administrative procedurer for flyvepladser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 ( 1 )

99

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/162 af 31. januar 2017 om nedsættelse af fiskekvoter for 2016 for visse bestande på grund af tidligere års overfiskning af andre bestande og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/2226 om nedsættelse af fiskekvoter for 2016 for visse bestande på grund af tidligere års overfiskning

101

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/163 af 31. januar 2017 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

113

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv (EU) 2017/164 af 31. januar 2017 om den fjerde liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering til gennemførelse af Rådets direktiv 98/24/EF og om ændring af Kommissionens direktiv 91/322/EØF. 2000/39/EF og 2009/161/EU ( 1 )

115

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2017/165 af 27. januar 2017 om beskikkelse af et medlem af og tolv suppleanter til Regionsudvalget efter indstilling fra Republikken Frankrig

121

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2017/166 af 27. november 2015 om statsstøtte SA. 38831 (2014/C) (ex 2014/N) som Portugal påtænker at yde til Volkswagen Autoeuropa, Lda (meddelt under nummer C(2015) 8232)  ( 1 )

123

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/167 af 30. januar 2017 om midlertidig tilladelse til Belgien, Tjekkiet, Spanien og Frankrig til at certificere kernemoderplanter og kerneplanter af specifikke arter af frugtplanter omhandlet i bilag I til Rådets direktiv 2008/90/EF og produceret på mark under ikke-insektsikre betingelser (meddelt under nummer C(2017) 60)

143

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/168 af 31. januar 2017 om udpegning af IETF-tekniske specifikationer i forbindelse med offentlige udbud ( 1 )

151

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Den Blandede Landbrugskomités afgørelse nr. 1/2015 af 19. november 2015 om ændring af appendiks 1, 2 og 4 til bilag 4 til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter [2017/169]

155

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/799 af 18. marts 2016 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 om fastsættelse af forskrifter for konstruktion, afprøvning, installering, brug og reparation af takografer og deres komponenter ( EUT L 139 af 26.5.2016 )

169

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top