EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:025:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 25, 31. januar 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 25

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

60. årgang
31. januar 2017


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Oplysninger vedrørende ikrafttrædelsen af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af strafbare handlinger

1

 

*

Erklæring fra Kommissionen om aftalen mellem EU og USA om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af strafbare handlinger (»paraplyaftalen«)

2

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/156 af 17. januar 2017 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Foin de Crau (BOB))

3

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/157 af 30. januar 2017 om forlængelse af godkendelsen af aktivstoffet thiabendazol, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

5

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/158 af 30. januar 2017 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

10

 

 

DIREKTIVER

 

*

Rådets direktiv (EU) 2017/159 af 19. december 2016 om iværksættelse af den aftale vedrørende gennemførelsen af Den Internationale Arbejdsorganisations 2007-konvention om arbejdsforhold i fiskerisektoren, der er indgået den 21. maj 2012 af Sammenslutningen af Landbrugsandelsorganisationer i EU (Cogeca), Det Europæiske Transportarbejderforbund(ETF) og Sammenslutningen af Nationale Fiskeriorganisationer i Den Europæiske Union (Europêche) ( 1 )

12

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1969 af 12. september 2016 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse ( EUT L 307 af 15.11.2016 )

36

 

*

Berigtigelse til Den Blandede Landbrugskomités afgørelse nr. 1/2016 af 16. november 2016 om ændring af bilag 10 til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter [2017/51] ( EUT L 7 af 12.1.2017 )

36

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top