Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:019:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 19, 25. januar 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 19

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

60. årgang
25. januar 2017


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/117 af 5. september 2016 om fastlæggelse af fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse af havmiljøet i Østersøen og om ophævelse af delegeret forordning (EU) 2015/1778

1

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/118 af 5. september 2016 om fastlæggelse af fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse af havmiljøet i Nordsøen

10

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/119 af 13. januar 2017 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Speck Alto Adige/Südtiroler Markenspeck/Südtiroler Speck (BGB))

26

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/120 af 24. januar 2017 om undtagelser fra oprindelsesreglerne i bilag II til handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia, Peru og Ecuador på den anden side, der gælder for kontingenter for visse produkter fra Ecuador

27

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/121 af 24. januar 2017 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

31

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/122 af 23. januar 2017 om anvendelsen af artikel 34 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU på kontrakter om aktiviteter i forbindelse med produktion af tørv i Finland (meddelt under nummer C(2017) 237)  ( 1 )

33

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2017/123 af 24. januar 2017 om ændring af bilaget til den monetære konvention mellem Den Europæiske Union og Fyrstendømmet Andorra

42

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2017/124 af 24. januar 2017 om ændring af bilaget til den monetære konvention mellem Den Europæiske Union og Vatikanstaten

64

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2017/125 af 24. januar 2017 om ændring af bilaget til den monetære konvention mellem Den Europæiske Union og Republikken San Marino

71

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2017/126 af 24. januar 2017 om ændring af afgørelse 2013/448/EU for så vidt angår fastsættelsen af en ensartet, tværsektoriel korrektionsfaktor i henhold til artikel 10a i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF ( 1 )

93

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets afgørelse (FUSP) 2016/2314 af 19. december 2016 om ændring af afgørelse (FUSP) 2015/778 om Den Europæiske Unions militæroperation i det sydlige centrale Middelhavsområde (EUNAVFOR MED operation SOPHIA) ( EUT L 345 af 20.12.2016 )

96

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/105 af 19. oktober 2016 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1247/2012 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for formatet for og hyppigheden af handelsindberetninger til transaktionsregistre i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre ( EUT L 17 af 21.1.2017 )

97

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top