EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:336:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 336, 10. december 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 336

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

59. årgang
10. december 2016


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2016/2220 af 2. december 2016 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af strafbare handlinger

1

 

 

Aftale mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af strafbare handlinger

3

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2221 af 5. december 2016 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

14

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2222 af 5. december 2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

17

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2223 af 5. december 2016 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

19

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2224 af 5. december 2016 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

22

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2225 af 5. december 2016 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

25

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2226 af 9. december 2016 om nedsættelse af fiskekvoter for 2016 for visse bestande på grund af tidligere års overfiskning

28

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2227 af 9. december 2016 om forlængelse af overgangsperioderne for kapitalgrundlagskrav vedrørende eksponeringer mod centrale modparter i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 og (EU) nr. 648/2012 ( 1 )

36

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2228 af 9. december 2016 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

38

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2229 af 9. december 2016 om afslutning af den delvise interimsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af natriumgluconat med oprindelse i Folkerepublikken Kina, begrænset til én kinesisk eksporterende producent, Shandong Kaison

40

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets afgørelse (FUSP) 2015/1836 af 12. oktober 2015 om ændring af afgørelse 2013/255/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien ( EUT L 266 af 13.10.2015 )

42

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top