Help Print this page 

Document L:2016:333:TOC

Title and reference
Den Europæiske Unions Tidende, L 333, 8. december 2016

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 333

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

59. årgang
8. december 2016


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) 2016/2145 af 1. december 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 1370/2013 om foranstaltninger til fastsættelse af støtte og restitutioner i forbindelse med den fælles markedsordning for landbrugsprodukter

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2146 af 7. december 2016 om tilbagetrækning af godtagelsen af et tilsagn for to eksporterende producenter i henhold til gennemførelsesafgørelse 2013/707/EU om bekræftelse af godtagelse af et tilsagn afgivet i forbindelse med antidumpingproceduren og antisubsidieproceduren vedrørende importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina i de endelige foranstaltningers anvendelsesperiode

4

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2147 af 7. december 2016 om tilladelse til at forhøje tilsætningsgrænserne for vin fra druer høstet i 2016 i visse vindyrkningsområder i Tyskland og alle vindyrkningsområder i Ungarn

30

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2148 af 7. december 2016 om fastsættelse af regler for forvaltning og fordeling af tekstilkontingenter, der er fastsat for 2017 i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/936

32

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2149 af 7. december 2016 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Noix de Grenoble (BOB))

42

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2150 af 7. december 2016 om godkendelse af præparaterne af Lactobacillus plantarum DSM 29025 og Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 som fodertilsætningsstoffer til alle dyrearter ( 1 )

44

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2151 af 7. december 2016 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

48

 

 

AFGØRELSER

 

*

Europa-Parlamentets afgørelse (EU) 2016/2152 af 27. oktober 2016 om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion II — Det Europæiske Råd og Rådet

50

 

 

Europa-Parlamentets beslutning (EU) 2016/2153 af 27. oktober 2016 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion II — Det Europæiske Råd og Rådet

51

 

*

Europa-Parlamentets afgørelse (EU) 2016/2154 af 27. oktober 2016 om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2014

54

 

 

Europa-Parlamentets beslutning (EU) 2016/2155 af 27. oktober 2016 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2014

56

 

*

Europa-Parlamentets afgørelse (EU) 2016/2156 af 27. oktober 2016 om afslutning af regnskaberne for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2014

58

 

*

Europa-Parlamentets afgørelse (EU) 2016/2157 af 27. oktober 2016 om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2014

60

 

 

Europa-Parlamentets beslutning (EU) 2016/2158 af 27. oktober 2016 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2014

62

 

*

Europa-Parlamentets afgørelse (EU) 2016/2159 af 27. oktober 2016 om afslutning af regnskaberne for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2014

64

 

*

Europa-Parlamentets afgørelse (EU, Euratom) 2016/2160 af 27. oktober 2016 om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for ITER og fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2014

66

 

 

Europa-Parlamentets beslutning (EU, Euratom) 2016/2161 af 27. oktober 2016 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for ITER og fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2014

68

 

*

Europa-Parlamentets afgørelse (EU, Euratom) 2016/2162 af 27. oktober 2016 om afslutning af regnskaberne for fællesforetagendet for ITER og fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2014

70

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2016/2163 af 6. december 2016 om ændring af afgørelse 1999/70/EF om de nationale centralbankers eksterne revisorer for så vidt angår de eksterne revisorer for Banca d'Italia

72

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2016/2164 af 30. november 2016 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2017 (ECB/2016/43)

73

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top