EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:321:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 321, 29. november 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 321

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

59. årgang
29. november 2016


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2016/2079 af 29. september 2016 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og om midlertidig anvendelse af partnerskabsaftalen om forbindelser og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og New Zealand på den anden side

1

 

 

Partnerskabsaftale om forbindelser og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og New Zealand på den anden side

3

 

*

Ændring af toldkonventionen om international godstransport på grundlag af TIR-carneter (TIR-konventionen, 1975)

31

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2080 af 25. november 2016 om indledning af en licitationsprocedure for salg af skummetmælkspulver

45

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2081 af 28. november 2016 om genindførelse af en endelig antidumpingtold på importen af oxalsyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina, produceret af Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd

48

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2016/2082 af 28. november 2016 om ændring af fælles aktion 2008/851/FUSP om Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster

53

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2016/2083 af 28. november 2016 om ændring af afgørelse 2014/486/FUSP om Den Europæiske Unions rådgivende mission om reform af den civile sikkerhedssektor Ukraine (EUAM Ukraine)

55

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2016/2084 af 10. juni 2016 om statsstøtteforanstaltning SA.38132 (2015/C) (ex 2014/NN) — Yderligere kompensation for offentlig tjeneste til Arfea (meddelt under nummer C(2016) 3472)  ( 1 )

57

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2085 af 28. november 2016 om visse midlertidige beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N8 i Nederlandene (meddelt under nummer C(2016) 7851)

76

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2086 af 28. november 2016 om visse midlertidige beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N8 i Sverige (meddelt under nummer C(2016) 7852)

80

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 ( EUT L 46 af 17.2.2004 )

83

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005 af 14. december 2005 om opstilling af en fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet og oplysning til passagerer om det transporterende luftfartsselskabs identitet, samt ophævelse af artikel 9 i direktiv 2004/36/EF ( EUT L 344 af 27.12.2005 )

83

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top