EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:319:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 319, 25. november 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 319

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

59. årgang
25. november 2016


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2016/2053 af 14. november 2016 om undertegnelse på Unionens vegne af rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og Kosovo om de generelle principper for Kosovos deltagelse i EU-programmer ( *1 )

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2054 af 22. november 2016 om fravigelse af forordning (EF) nr. 2305/2003, (EF) nr. 969/2006, (EF) nr. 1067/2008 og gennemførelsesforordning (EU) 2015/2081, af forordning (EF) nr. 1964/2006 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2012, af forordning (EF) nr. 1918/2006 og af gennemførelsesforordning (EU) 2016/605 for så vidt angår datoen for indgivelse af ansøgninger og udstedelse af importlicenser i 2017 inden for rammerne af toldkontingenter for korn, ris og olivenolie, og om fravigelse af forordning (EF) nr. 951/2006 for så vidt angår datoen for udstedelse af eksportlicenser i 2017 for sukker og isoglucose uden for kvoten

3

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2055 af 23. november 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95 for så vidt angår fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin

9

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2056 af 24. november 2016 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

11

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2016/2057 af 2. maj 2016 om statsstøtte og foranstaltninger SA.29338 (2013/C-30) og SA.44910 (2016/N) til fordel for HSH Nordbank AG (meddelt under nummer C(2016) 2689)  ( 1 )

13

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU, Euratom) 2016/2058 af 23. november 2016 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/777/EU, Euratom om bemyndigelse af Rumænien til at anvende en tilnærmelsesvis vurdering ved beregning af grundlaget for de egne momsindtægter (meddelt under nummer C(2016) 7397)

38

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU, Euratom) 2016/2059 af 23. november 2016 om ændring af beslutning 90/177/Euratom, EØF om bemyndigelse af Belgien til at beregne grundlaget for Fællesskabernes momsindtægter uden hensyntagen til visse transaktioner og, for andre transaktioners vedkommende, på basis af en tilnærmelsesvis vurdering (meddelt under nummer C(2016) 7398)

40

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU, Euratom) 2016/2060 af 23. november 2016 om ændring af beslutning 90/176/Euratom, EØF om bemyndigelse af Frankrig til at beregne grundlaget for Fællesskabernes momsindtægter uden hensyntagen til visse transaktioner og, for andre transaktioners vedkommende, på basis af en tilnærmelsesvis vurdering (meddelt under nummer C(2016) 7426)

42

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU, Euratom) 2016/2061 af 23. november 2016 om ændring af beslutning 90/180/Euratom, EØF om bemyndigelse af Nederlandene til at beregne grundlaget for Fællesskabernes momsindtægter uden hensyntagen til visse transaktioner og, for andre transaktioners vedkommende, på basis af en tilnærmelsesvis vurdering (meddelt under nummer C(2016) 7441)

43

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU, Euratom) 2016/2062 af 23. november 2016 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2012/818/EU, Euratom om bemyndigelse af Danmark til for visse transaktioners vedkommende at beregne grundlaget for de egne momsindtægter på basis af en tilnærmelsesvis vurdering (meddelt under nummer C(2016) 7442)

44

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2016/2063 af 24. november 2016 om bekræftelse af Irlands deltagelse i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2219 om Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol)

46

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2064 af 24. november 2016 om ændring af bilagene til gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1968 og (EU) 2016/2011 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N8 i Ungarn og Tyskland (meddelt under nummer C(2016) 7736)  ( 1 )

47

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2065 af 24. november 2016 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N8 i Danmark (meddelt under nummer C(2016) 7737)  ( 1 )

65

 


 

(*1)   Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244/1999 og Den Internationale Domstols udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.

 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top