Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:314:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 314, 22. november 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 314

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

59. årgang
22. november 2016


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2033 af 17. november 2016 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2034 af 21. november 2016 om åbning for 2017 af et toldkontingent ved import til Den Europæiske Union af visse varer med oprindelse i Norge og fremstillet af landbrugsprodukter som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2014

4

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2035 af 21. november 2016 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesperioderne for aktivstofferne fipronil og maneb ( 1 )

7

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2036 af 21. november 2016 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

9

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv (EU) 2016/2037 af 21. november 2016 om ændring af Rådets direktiv 75/324/EØF for så vidt angår det tilladte maksimaltryk i aerosoler og med henblik på at tilpasse dets bestemmelser om etikettering til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger ( 1 )

11

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2016/2038 af 11. november 2016 om den holdning, der skal indtages på den Europæiske Unions vegne i de relevante udvalg under De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa til ændringsforslagene til FN-regulativ nr. 7, 16, 37, 44, 45, 46, 48, 53, 78, 80, 83, 86, 87, 99, 105, 107, 110, 121, 128 og 129, forslaget til et FN-regulativ om »heavy duty dual-fuel engine retrofit systems«, forslagene om ændring af de globale tekniske FN-forskrifter nr. 15 og 16, forslagene til to globale tekniske FN-forskrifter for målingsprocedure for emissioner fra to- eller trehjulede køretøjer samt med hensyn til egendiagnose og forslaget til et regulativ om fælles specifikation af lyskildekategorier

14

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2016/2039 af 15. november 2016 om vedtagelse af Rådets holdning til forslaget til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 6 for regnskabsåret 2016, der ledsager forslaget om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Tyskland

19

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2016/2040 af 21. november 2016 om ændring af afgørelse 2010/279/FUSP om Den Europæiske Unions politimission i Afghanistan for at fastsætte regler om dens afvikling (EUPOL AFGHANISTAN)

20

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2016/2041 af 20. januar 2016 om statsstøtte SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP) iværksat af Belgien til fordel for Duferco (meddelt under nummer C(2016) 94)  ( 1 )

22

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2016/2042 af 1. september 2016 om Tysklands påtænkte støtteordning SA.38418 — 2014/C (ex 2014/N) for filmproduktion og –distribution (meddelt under nummer C(2016) 5551)  ( 1 )

63

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top