Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:293:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 293, 28. oktober 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 293

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

59. årgang
28. oktober 2016


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Information vedrørende ikrafttrædelsen af protokollen om den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten

1

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2016/1892 af 10. oktober 2016 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig anvendelse af den internationale overenskomst af 2015 om olivenolie og spiseoliven

2

 

 

Den internationale overenskomst af 2015 om olivenolie og spiseoliven

4

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2016/1893 af 27. oktober 2016 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

25

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1894 af 26. oktober 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95 for så vidt angår fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin

28

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1895 af 27. oktober 2016 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

30

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1896 af 27. oktober 2016 om udstedelse af importlicenser for ris i forbindelse med de toldkontingenter, der blev åbnet for delperioden oktober 2016 ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 1273/2011

32

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2016/1897 af 27. oktober 2016 om gennemførelse af afgørelse 2013/255/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien

36

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1898 af 26. oktober 2016 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/764/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2016) 6710)  ( 1 )

39

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1899 af 26. oktober 2016 om ændring af beslutning 92/260/EØF, 93/197/EØF og 2004/211/EF for så vidt angår midlertidig og anden indførsel af registrerede heste fra visse dele af Egypten (meddelt under nummer C(2016) 6791)  ( 1 )

42

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1900 af 26. oktober 2016 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater for så vidt angår oplysningerne om Estland, Letland og Polen (meddelt under nummer C(2016) 6793)  ( 1 )

46

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Afgørelse nr. 1/2016 vedtaget af Stabiliserings- og Associeringsrådet EU-Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien af 20. januar 2016 om erstatning af protokol 4 til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og den tidligere jugoslaviske republik Makedonien på den anden side om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og metoderne for administrativt samarbejde [2016/1901]

58

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top