EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:284:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 284, 20. oktober 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 284

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

59. årgang
20. oktober 2016


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1851 af 14. juni 2016 om vedtagelse af programmet med ad hoc-moduler for årene 2019, 2020 og 2021 til brug for den stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken, som er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 577/98 ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1852 af 19. oktober 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 468/2010 om opstilling af en EU-liste over fartøjer, der udøver ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri

5

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1853 af 19. oktober 2016 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

15

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1854 af 19. oktober 2016 om fastsættelse af den fordelingskoefficient, som skal anvendes på de mængder, der er omfattet af importlicensansøgninger indgivet fra den 1. til den 7. oktober 2016 inden for rammerne af de toldkontingenter for hvidløg, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 341/2007

17

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv (EU) 2016/1855 af 19. oktober 2016 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/32/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ekstraktionsmidler anvendt ved fremstilling af fødevarer og fødevareingredienser ( 1 )

19

 

 

AFGØRELSER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2016/1856 af 11. oktober 2016 om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Grækenland

21

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2016/1857 af 11. oktober 2016 om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (som følge af en ansøgning fra Finland — EGF/2016/001 FI/Microsoft)

23

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2016/1858 af 11. oktober 2016 om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (som følge af en ansøgning fra Sverige — EGF/2016/002 SE/Ericsson)

25

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2016/1859 af 13. oktober 2016 om det sociale trepartstopmøde om vækst og beskæftigelse og om ophævelse af afgørelse 2003/174/EF

27

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2016/1860 af 17. oktober 2016 om beskikkelse af to medlemmer af og en suppleant til Regionsudvalget efter indstilling fra Den Italienske Republik

31

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1861 af 14. oktober 2016 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2012/830/EU om et supplerende tilskud til medlemsstaternes programmer for 2012 for fiskerikontrol, -inspektion og –overvågning (meddelt under nummer C(2016) 6477)

33

 

 

III   Andre retsakter

 

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

*

EFTA-Tilsynsmyndighedens beslutning nr. 36/16/KOL af 9. februar 2016 om delvist at ophæve beslutning nr. 227/04/KOL for så vidt angår Islands status med hensyn til egtvedsyge (VHS) [2016/1862]

35

 

*

EFTA-Tilsynsmyndighedens beslutning nr. 58/16/KOL-D af 3. marts 2016 om at godkende nationale foranstaltninger, som Norge har truffet til begrænsning af virkningerne af Gyrodactylus salaris, og om at ophæve beslutning nr. 298/08/KOL og nr. 299/08/KOL [2016/1863]

37

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top